Atpakaļ

Rojas un Mērsraga ostu valdēs turpmāk strādās arī Andis Āboliņš

Pēc administratīvi teritoriālās reformas Talsu novada pašvaldības pārraudzībā nonāca ostas Rojā un Mērsragā. 28. jūlijā, Talsu novada domes sēdē, to valdēs tika apstiprināts Talsu novada domes deputāts Andis Āboliņš.

Jau pērnā gada oktobrī Talsu novada dome apstiprināja jaunus Mērsraga un Rojas ostas pārvaldes nolikumus, lai tajos ietvertie regulējumi abās ostās tiktu definēti un izprasti vienoti.  Tāpat tika apstiprināti jauni ostu valžu sastāvi, iekļaujot tajos arī atsevišķus Talsu novada domes deputātus.

Līdz šim Rojas ostas valdē Talsu novada pašvaldības intereses pārstāv Māris Rozenbergs un Eva Kārkliņa, bet Mērsraga ostas valdē darbojas Māris Rozenbergs un Ainis Stūrmanis. Savukārt Talsu novada domes lēmums paredz, ka ostu valdēs tiek ieceltas trīs Talsu novada pašvaldības amatpersonas.

Vēlmi darboties abu ostu valdēs izteica Talsu novada domes deputāts Andis Āboliņš. Viņš uzsvēra, ka to dara brīvprātīgi, lai šādā veidā ar savu darbu un pieredzi pārstāvētu pašvaldības intereses un radītu papildu pienesumu savam darbam novadā. Par prioritāti A. Āboliņš definē nepieciešamo elektroenerģijas jaudu palielināšanu ostās.

Par darbu Rojas ostas valdē netiek piemērota samaksa, savukārt par darbu Mērsraga ostā tā ir simboliska.

Likums paredz, ka ostu valdes izveido attiecīgās pašvaldības dome ne vairāk kā desmit locekļu sastāvā, iekļaujot tajā pašvaldības amatpersonas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonas, pašvaldības deputātus un ostā funkcionējošo komercsabiedrību pārstāvjus.