Atpakaļ

Saldus novadā apstiprināti pagastu apvienību pārvalžu vadītāji

Ceturtdien Saldus novada domes sēdē amatos apstiprināti pagastu apvienību pārvalžu vadītāji, informēja pašvaldībā.

Jaunie pārvalžu vadītāji amata pienākumus sāks pildīt šā gada 1.novembrī.

Blīdenes un Zvārdes pagastu apvienības pārvaldes vadītājas amatā apstiprināta Ligita Berga, Ezeres un Kursīšu pagastu apvienības pārvaldes vadītājas amatā – Irēna Grauze, Gaiķu un Remtes pagastu apvienības pārvaldes vadītājas amatā – Solvita Dūklava, Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagastu apvienības pārvaldes vadītājas amatā – Evija Mame.

Par Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvaldes vadītāju apstiprināts Valdis Gūtmanis, par Nīgrandes un Zaņas pagastu apvienības pārvaldes vadītāju – Rūdolfs Prauliņš, par Novadnieku un Saldus pagastu apvienības pārvaldes vadītāju – Gatis Krastiņš, par Pampāļu un Zirņu pagastu apvienības pārvaldes vadītāju – Eva Rozīte-Ņikitina.

Saldus pilsētas pārvaldes vadītāja pienākumus veiks izpilddirektora pirmais vietnieks Arvis Blūms.

Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldes vadītājas pienākumus veiks izpilddirektora otrā vietniece Karīna Ciesmane.