Atpakaļ

Saldus novada pašvaldība līdzfinansēs mājokļu pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai

Saldus novada pašvaldība līdzfinansēs mājokļu pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, liecina pašvaldības saistošie noteikumi “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”.

Noteikumi paredz, ka pašvaldības līdzfinansējumu piešķirs 80% apmērā no izmaksu tāmē norādītās kopsummas, bet ne vairāk kā 1000 eiro izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, un 80% apmērā no izmaksu tāmē norādītās kopsummas, bet ne vairāk kā 1000 eiro izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Prioritāri atbalstīs pieslēgumus, kas izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas atzariem, īstenojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” un “Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība II kārta”.

Tāpat prioritāri atbalstīs arī pieteikumus kanalizācijas pievadu izbūvei tajos īpašumos, kuros ir lielāks deklarēto personu skaits. Tāpat atbalstu prioritāri saņems pretendenti, kura ģimenēs dzīvo laulātais vai pirmās pakāpes radinieks, kas ir persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti vai bērns ar invaliditāti, kurš faktiski dzīvo un ir deklarēts nekustamajā īpašumā, kurā plānots kanalizācijas pieslēgums.

Līdzfinansējumu kanalizācijas pieslēguma izbūvei prioritāri saņems daudzbērnu ģimenes un vismaz trīs bērni līdz 24 gadu vecumam ir deklarēti īpašumā, kuram plānots kanalizācijas pieslēgums, kā arī trūcīgas vai maznodrošinātas personas varēs ierīkot kanalizāciju īpašumam, kurā viņš ir deklarēts.

Līdzfinansējumu varēs saņemt arī citi pieteikumu iesniedzēji.

Pieslēguma būvniecības izmaksās ietver izdevumi par projektēšanas darbiem, būvdarbiem un inženiertīklu pēc būvdarbu pabeigšanas uzmērīšanas darbiem, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.