Atpakaļ

Seminārā iepazīstinās ar radiācijas drošības situāciju pašvaldībās

Radiācijas avārijas ir viens no apdraudējumiem, ar kuriem ir jārēķinās, plānojot civilās aizsardzības pasākumus, kuros ir iesaistītas arī pašvaldības. Lai iepazīstinātu ar situāciju radiācijas drošībā Latvijas reģionos, Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru 8.decembrī plkst.10 organizē informatīvo semināru pašvaldību speciālistiem.

Seminārā ir plānots pašvaldības iepazīstināt ar infrastruktūru radiācijas drošībā Latvijā, atbildīgo iestāžu uzdevumiem un rīcībām radiācijas avārijās. Šos jautājumus vēl vairāk ir aktualizējuši 2022.gada notikumi Ukrainā saistībā arī ar tajā esošajām kodoliekārtām.

Tiesību akti un Valsts civilās aizsardzības plāns nosaka institūciju pienākumus dažāda veida katastrofās, tai skaitā radiācijas avārijās. Radiācijas avārijās ir saistītas daudzas institūcijās, tāpēc ir svarīga institūciju sadarbība. Lai pilnveidotu gatavību un rīcību radiācijas avārijās, 2020.gadā Valsts vides dienests izveidoja darba grupa starpinstitucionālās sadarbības nodrošināšanai radiācijas avārijās, kurā ir pārstāvji no dažādām valsts institūcijām, Latvijas Pašvaldību savienības un Lielo pilsētu asociācijas. Darba grupa doti šādi uzdevumi saistībā ar radiācijas avārijām:

  • izvērtēt potenciālos riskus radiācijas avārijās;
  • izstrādāt algoritmus koordinētai rīcībai radiācijas avārijās;
  • sagatavot izvērtējumu par institūciju rīcībā esošajiem un nepieciešamajiem resursiem;
  • izstrādāt priekšlikumus par izmaiņām tiesību aktos.

Seminārā Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra eksperti informēs par pastāvošajiem radiācijas apdraudējumiem Latvijā, radiācijas drošības uzraudzību un iestāžu atbildību un rīcību radiācijas noplūdes gadījumā. Savukārt Aizsardzības ministrijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji informēs par aktualitātēm normatīvajos aktos saistībā ar pašvaldību civilās aizsardzības plāniem, tajos iekļaujamo papildu informāciju un finansējumu.

Semināru varēs skatīties  tiešraidē LPS mājaslapas www.lps.lv sadaļā “Tiešraides-Videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.