Atpakaļ

Talsu novada dome lems par vēl papildu 49 088 eiro piešķiršanu tirgus ēku atjaunošanai

Šodien plkst.9 notiks Talsu novada domes sēde, kurā lems vēl par papildu 49 088 eiro piešķiršanu Talsu tirgus ēku atjaunošanai, informēja pašvaldības pārstāve Inita Fedko.

Talsu tirgus ēkas Ezera ielā sliktais tehniskais stāvoklis vairākus gadus bijis pašvaldības prioritāri risināmo jautājumu sarakstā. Pagājušajā gadā Talsu novada pašvaldība saņēma pozitīvu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atzinumu, kas ļāva ņemt aizņēmumu ēkas atjaunošanai. Darbi esot izrādījušies “daudz sarežģītāki nekā sākotnēji bija plānots”.

Tā kā iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ tirgus ēku nebija iespējams atjaunot līdz pagājušā gada beigām, tad tagad būvdarbu pabeigšanai nepieciešams papildu pašvaldības finansējums un garāks izpildes laiks, klāstīja Fedko.

Pagājušā gada 7.jūlijā Talsu novada pašvaldība noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA “Telms” par Talsu tirgus ēkas atjaunošanu. Kopējā līguma summa bija 698 959 eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN), bet būvdarbu beigu termiņš bija noteikts 2022.gada 28.decembris.

Būvdarbu laikā tika konstatētas neatbilstības jumta konstrukciju risinājumos, tāpat bija nepieciešams papildu finansējums pamatu un ēkas fasādes siltināšanai un būvniecības tehnoloģisko risinājumu maiņai, tāpēc pērn oktobrī tika noslēgta vienošanās, palielinot būvdarbu izmaksas par 62 845 eiro ar PVN.

Pagājušā gada 15.decembrī SIA “Telms” iesniedza papilddarbu tāmi par 49 088 eiro ar PVN. Tajā iekļautais finansējums nepieciešams, lai nodrošinātu ēkas pabeigtību, ņemot vērā radušos situāciju ar jumta konstrukciju risinājuma pilnīgu nomaiņu un tam sekojošām pārējo būvdarbu izmaiņām – ventilācijas iekārtu izvietojumu, loga vitrīnu nostiprināšanu ēkas jumta zonā, griestu izbūvi.

Šo faktoru dēļ ēkas nodošana ekspluatācijā un pilnīga finansējuma apguve 2022.gadā neesot bija iespējama, tāpēc šogad, 3.janvārī, pašvaldība ar būvuzņēmēju noslēdza vienošanos par līguma termiņa pagarināšanu būvdarbiem līdz 28.februārim, bet fasādes atjaunošanai – līdz šā gada 31.maijam.

Tirgus ēkas atjaunošanai finansējums tika piešķirts saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” nosacījumiem, kas paredzēja, ka aizņēmumu varēja izlietot tikai pagājušajā gadā. Neparedzēto darbu un ierobežoto termiņu dēļ pašvaldība pagājušajā gadā neapguva finansējumu 115 212 eiro ar PVN, tāpēc gan šo finansējumu, gan papildu nepieciešamos 49 088 eiro ar PVN paredzēts piešķirt no pašvaldības 2023.gada budžeta.

Kā liecina “Firmas.lv” informācija, SIA “Telms” apgrozījums 2021.gadā bija 7,31 miljons eiro, peļņa – 0,58 miljoni eiro. Finanšu rādītāji par 2022.gadu vēl nav publiskoti. Uzņēmums pieder Raivim Nikolājevam.

Kopš 2010.gada Talsu novada pašvaldībai piederošais īpašums Ezera ielā 7, kur atrodas Talsu tirgus, ir bijis SIA “Nārone” pārraudzībā. 2022.gada 31.martā, beidzoties noslēgtajam līgumam, uzņēmums no tirgus pārvaldības atteicās, bet Talsu novada dome pieņēma lēmumu to nodot pašvaldības kapitālsabiedrības uzņēmuma SIA “Talsu namsaimnieks” pārvaldībā.

Talsu novada dome pieņēma lēmumu līdz 2023.gada 31.decembrim īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu deleģēt SIA “Talsu namsaimnieks”.