Atpakaļ

Talsu novadā iedzīvotāji aktualizējuši jautājumu par trīs ielu nosaukumu iespējamo maiņu

Pašlaik Talsu novada pašvaldībā aktualizēts jautājums par Pionieru ielas Talsos un Stendē, Uzvaras ielas Stendē un Dundagā, kā arī Kosmonautu ielas Rojā ielu nosaukumu iespējamo maiņu, informēja pašvaldības pārstāve Linda Pavlovska-Dišlere.

Pašvaldībai ir pienākums iesniegt Valsts valodas centrā (VVC) saskaņošanai lēmumu projektus par oficiālo vietvārdu piešķiršanu vai maiņu, ko VVC izvērtē atbilstoši noteikumos paredzētajiem kritērijiem un sniedz atzinumus par lēmumu projektu atbilstību vai neatbilstību vietvārdu informācijas noteikumu prasībām. Tikai pēc šāda atzinuma saņemšanas dome ir tiesīga izskatīt jautājumu un pieņemt lēmumu par attiecīgās ielas nosaukuma maiņu.

Janvāra sākumā pašvaldība vērsās VVC, lai konsultētos par Pionieru, Uzvaras un Kosmonautu ielas nosaukumu maiņu. VVC pauda, ka no šīm trim ielām pilnībā atbalstāma ir tikai Kosmonautu ielas nosaukuma maiņa. Savukārt Pionieru ielas maiņa nav nepieciešama, jo vārda “pionieris” pamatnozīme ir celmlauzis, bet novecojusī papildnozīme “bērnu komunistiskās organizācijas biedrs” bijušajā PSRS, ir nododama pilnīgai aizmirstībai.

Savukārt Uzvaras ielu gadījumā VVC ieteicis izvērtēt no vēstures viedokļa, vai šie nosaukumi tiešām saistāmi tikai ar Padomju Savienības uzvaru Otrajā pasaules karā, vai arī tie veltīti uzvarai vispārinātā nozīmē, tātad pozitīvi vērtējamai parādībai. Izvērtējot VVC ieteikumus, pašvaldība lems par tālāko rīcību šajā jautājumā.

Savukārt pagājušā gada nogalē tika saņemts astoņu personu parakstīts ierosinājums par ielu pārsaukšanu Talsos un Valdemārpilī. Ierosinājuma pamatojumā tostarp tika minēts, ka pēdējā laikā arvien lielāku nozīmi gan vēsturnieku pētījumos, gan plašākā sabiedrībā iegūst Latvijas nacionālo partizānu jeb mežabrāļu darbības vēsture.

Arī Talsu novadā no 1945. līdz 1954.gadam notika aktīva pretošanās padomju okupācijas varai, darbojās ap 20 nacionālo partizānu grupas. Lai iemūžinātu novada izcilāko nacionālo partizānu vadītāju piemiņu, priekšlikuma iesniedzēji aicināja kādu ielu Talsos pārsaukt Pētera Čevera vārdā, savukārt Valdemārpilī – Alberta Feldberga vārdā. Kā uzsver Pavlovska-Dišlere, šis ierosinājums tiks ņemts vērā un iekļauts kā viens no ielas nosaukuma variantiem gadījumā, ja tiks skatīts jautājums par kādas ielas pārdēvēšanu Talsos vai Valdemārpilī.

Pagājušajā gadā pašvaldībā tika saņemti vairāki iesniegumi par Andreja Upīša ielas Dundagā nosaukuma pārdēvēšanu. Vienā no tiem bija norādīts, ka pēc neatkarības atgūšanas novadā joprojām ir iela, kā nosaukumā tiek slavināta otrā augstākā okupācijas amatpersona Latvijā 1940.gadā – Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja pirmais vietnieks Upītis. Viņa vārdā nosaukto ielu ierosināja pārdēvēt par godu leģendārajam novadniekam, dundadzniekam Arvīdam Blūmentālam. Talsu novada pašvaldība lūdza Andreja Upīša ielā reģistrēto nekustamo īpašumu īpašnieku viedokļus, lai saprastu viņu nostāju par ielas nosaukuma maiņu. Iedzīvotāju vairākums izteica vēlmi saglabāt esošo ielas nosaukumu, tāpēc pašvaldība šo jautājumu nav aktualizējusi, norāda Pavlovska-Dišlere.

Savukārt no kādas Talsu pilsētas iedzīvotājas tika saņemts ieteikums atgriezt Draudzības ielai tās seno nosaukumu – Vilkpiena iela, kā pamatojumu minot, – faktiski vistiešāko saistību ar ielas malā redzamo bijušās Vilkmuižas ēku, no kuras esot cēlies arī Vilkmuižas ezera nosaukums. Tostarp, priekšlikuma ierosinātāja uzskata, ka Draudzības ielas nosaukums ir padomju laika izgudrojums, kas ietver vietā un nevietā uzspiesto padomju draudzību. Iedzīvotāja ir pārliecināta, ka Latvijā tik skaists un oriģināls ielas nosaukums nav atrodams un, ka, atbalstot viņas priekšlikumu, tiktu izcelta šī vienīgi Talsiem raksturīgā iela. Pašlaik šis priekšlikums pašvaldībā nav aktualizēts.

Līdz šim novadā ir mainīts vienas ielas nosaukums Talsos. 2022.Pagājušā gada 26.maija domes sēdē tika pieņemts lēmums 9.maija ielu Talsos pārdēvēt par 4.maija ielu.