Magda, Magone, Mērija, Magdalēna
Iesūti
Atpakaļ

Talsu novada pašvaldība konkursā sadalīs 13 339 eiro kultūras un tūrisma projektu īstenošanai

Talsu novada pašvaldība projektu konkursā sadalīs 13 339 eiro kultūras un tūrisma projektu īstenošanai šā gada nogalē, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Talsu novada pašvaldība aicina līdz 17.augusta plkst.17 Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas pastkastītē Krišjāņa Valdemāra ielā 17a, Talsos, vai elektroniskā pasta adresē “ksan@talsi.lv” iesniegt projektu pieteikumus kultūras un tūrisma projektu īstenošanai.

Šogad konkursā pieejamais kopējais finansējums ir 25 000 eiro, bet konkursa trešajā kārtā pieejamais finansējums ir 13 339 eiro.

Šī gada projektu konkursa prioritāte ir kultūrvides unikalitāte, jaunrade un kopienas tradīcijas projektos, kas īstenoti inovatīvā veidā un veicina dažādu kultūras un tūrisma aktivitāšu pieejamību Talsu novadā.

Maksimāli pieejamais finansējums vienam projektam ir 1000 eiro ar noteikumu, ka projekta pamatmērķis nedrīkst būt peļņas gūšana un pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums 20% apmērā no pieprasītā finansējuma apjoma.

Konkursā var piedalīties nevalstiskās organizācijas, reliģiskās organizācijas, Latvijas Amatniecības kameras biedri, Tautas daiļamata meistari vai radošo apvienību biedri, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novadā.

Projekta pieteikuma sagatavošanai nepieciešamā dokumentācija pieejama Talsu novada interneta mājaslapā.