Atpakaļ

Talsu novada pašvaldība slēgs jaunu deleģēšanas līgumu ar SIA „Rojas DzKu” par pagasta teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību

SIA „Rojas DzKu” ir pašvaldības kapitāldaļu uzņēmums, kas jau pirms administratīvi teritoriālās reformas veica dažādus saimnieciskos darbus Rojas novadā. Ierastā kārtība šajā jautājumā nemainīsies, un publisko vidi Rojas pagastā arī turpmāk uzturēs SIA „Rojas DzKu”.

Viena no pašvaldības funkcijām ir rūpēties par administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā publisko teritoriju apgaismošanu, uzturēšanu, parku, skvēru, zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu. To, pamatojoties uz iepriekš noslēgtu līgumu līdz 2023. gada 31. janvārim, Rojas pagastā veic SIA „Rojas DzKu”.

Lai arī turpmāk Rojas pagasta iedzīvotājiem nodrošinātu pagasta teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, Talsu novada pašvaldība slēgs jaunu deleģēšanas līgumu ar SIA „Rojas DzKu”, kam ir visi nepieciešamie resursi un pieredze šo pakalpojumu sniegšanai.  Līguma termiņš ir līdz 2024. gada 31. janvārim, tas būs spēkā, līdz pašvaldība izvērtēs piemērotāko pakalpojumu sniedzēja izvēles modeli un kamēr nebūs izvēlēts cits pakalpojumu sniedzējs.

Deleģēšanas līgums paredz, ka SIA „Rojas DzKu” Rojas pagastā nodrošinās zālienu ierīkošanu un atjaunošanu, augu, koku, krūmu stādīšanu un uzturēšanu, koku vainagu veidošanu, puķu dobju ierīkošanu un atjaunošanu, parku, skvēru, zaļo zonu un citu publiskajā lietošanā esošo teritoriju uzkopšanu u un uzturēšanu, ietvju un gājēju celiņu mehānisko uzturēšanu, betona plākšņu un bruģakmens seguma un malu apauguma likvidēšanu, labiekārtošanas elementu uzstādīšanu, apgaismojumu stabu uzturēšanu un apsaimniekošanu.