Atpakaļ

Talsu novada pašvaldībā tiek īstenots projekts „Pievedceļa ar automašīnu stāvvietām pārbūve”.

Talsu novada pašvaldībā tiek īstenots projekts „Pievedceļa ar automašīnu stāvvietām pārbūve”. Šobrīd objektā tiek veikti nobeiguma darbi, lai objektu nodotu ekspluatācijā jau šogad. Projekta mērķis ir nodrošināt piekrastes kāpu aizsardzību un saglabāšanu, regulējot apmeklētāju un transporta plūsmas, izveidojot mūsdienīgu piekļuvi Rojas pludmalei ar bruģētu laukumu, paaugstinot satiksmes drošību un apkārtējās vides kvalitāti.

2022. gada 8. augustā tika noslēgts līgums ar būvdarbu veicēju SIA „RERE VIDE”. Projekta īstenošana uzlabos piekrastes infrastruktūru, saglabās kāpu zonu un paaugstinās jau esošas piekrastes teritorijas kvalitāti, jo tiks nodrošināta sakopta, ikvienam apmeklētājam pieejama vide. Tiks radīta labvēlīga vide citiem ilgtermiņa projektiem. Piekrastes apmeklētāju plūsmas palielinājums ir svarīgs faktors vietējo iedzīvotāju labklājības uzlabošanai, tādēļ ilgtermiņā galvenie šī projekta ieguvēji būs tieši Rojas novada iedzīvotāji.

Projekta „Pievedceļa ar automašīnu stāvvietām pārbūve” īstenošanai, sasniegti apakšprojektā izvirzītie sasniedzamie rezultāti. Rojas pludmales teritorijā, ir izbūvēts mūsdienīgi bruģēts pievedceļš ar automašīnu stāvvietām 0,388 km platībā. Pievedceļa seguma pārbūve tika izveidota atbilstoša ceļa kvalitātes noteiktajām prasībām valstī, uzlabojot satiksmes drošību. Tas kalpo kā pievedceļš pludmales autostāvvietām, kuram bija grants segums, kas nolietojies. Projekta ietvaros veica grants seguma pārbūvi uz cieto segumu – betona bruģi, saglabājot esošās būves robežas.

Projekta kopējās izmaksas ir 167 181,71 eiro, t.sk., attiecināmās izmaksas ir 167 181,71 eiro, publiskais finansējums 150 463,54 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums 16 718,17 eiro. Projekta īstenošanas termiņš 30.11.2022