Atpakaļ

Talsu novada robežas atzīmēs ceļazīmes lībiešu valodā

Talsu novada pašvaldība uzstādījusi pirmo ceļa zīmi, kurā līdztekus latviešu valodai redzams Talsu novada nosaukums lībiešu valodā,  informē pašvaldība.

Jauno ceļazīmju oficiālā atklāšana iecerēta februārī, taču pirmā ceļazīme “Tālsa Mōgõn” jau ir uzslieta. Kopumā Talsu novadā tiks uzstādītas astoņas šāda veida ceļa zīmes, aizvietojot četras jau pašlaik esošās, bet četras tiks uzstādītas no jauna.

Iniciatīva par ceļazīmēm divās valodās radusies, ņemot vērā, ka 2021.gadā tika atbalstīta lībiešu valodas iekļaušana ceļazīmēs, šīm vajadzībām apstiprinot arī jaunu ceļa zīmju standartu.

Latvijas Universitātes Lībiešu institūts vērsās Talsu novada pašvaldībā, lai novada teritorijā ietilpstošajā lībiešu kultūrvēsturiskajā teritorijā – Lībiešu krastā, īstenotu šo ideju. Lībiešu institūts veicis visus zīmju maiņai un uzstādīšanai nepieciešamos priekšdarbus – apkopojis informāciju par Talsu novadu teritorijā nomaināmajām un uzstādāmajām ceļazīmēm, precizējis lībiskos un latviskos nosaukumus.

Pagājušā gada novembrī tika saņemts Valsts valodas centra atzinums par tulkojuma apstiprināšanu, balstoties uz Valsts valodas likumā un “lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcā” noteikto.

Ceļazīmju nomaiņa veikta, jo pēc administratīvi teritoriālās reformas Talsu novada robežas ir paplašinājušās, apvienojot bijušās Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novada teritorijas, un tika pieņemts lēmums izstrādāt jaunu novada ģerboni, kas balstīts kopīgās jaunā novada vērtībās.