Atpakaļ

Talsu novadā varēs piesaistīt finansējumu vēsturisko ēku restaurācijai

Talsu novada pašvaldība izsludinājusi atklātu projektu konkursu līdzfinansējuma saņemšanai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai, informē pašvaldība.

No 3.aprīļa varēs iesniegt pieteikumus Talsu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu “Talsu pilsētas vēsturiskais centrs”, “Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs”, “Valdemārpils pilsētas vēsturiskais centrs”, Košraga un Sīkraga ciemu pilsētbūvniecības pieminekļu vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai, kas ir pieejamas sabiedrības apskatei īpašnieka vai valdītāja noteiktajā kārtībā.

Pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt līdz 30.aprīlim.

Projekta pieteikuma iesniedzējs var būt fiziska vai juridiska persona, izņemot publisko tiesību juridiskā persona vai atvasināta publiska persona, kura ir objekta īpašnieks un pilnībā nokārtojis saistības ar pašvaldību.

Līdzfinansējumu piešķirs, konkursa kārtībā, izvērtējot projektu pieteikumus. Līdzfinansējums tiks piešķirts 30-60% apmērā no objekta vai tā daļas nepieciešamās kopējās tāmes, bet ne vairāk kā 10 000 eiro viena konkursa projekta īstenošanai.

Konkursa pieteikumus izvērtēs Talsu novada pašvaldības izveidota komisija. Komisija piešķirs līdzfinansējumu pieejamā pašvaldības budžeta finansējuma apmērā, dodot priekšroku projektu iesniegumiem, kuri saņēmuši lielāko punktu skaitu. Pēc komisijas izvērtēšanas, piešķirto finansējumu apstiprinās Talsu novada dome. Pēc domes lēmuma pieņemšanas par projekta līdzfinansēšanu, pašvaldība ar projekta pieteikuma iesniedzēju slēgs līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

Komisijas apstiprinātā līdzfinansējuma summa līdzfinansējuma saņēmējam tiks ieskaitīta pēc izstrādātā konkursa projekta īstenošanas, kad objekts būs pieņemts ekspluatācijā un būs iesniegti maksājumus apliecinoši dokumenti.

Interesenti varēs apmeklēt informatīvo pasākumu “Zoom” vidē 11.aprīlī plkst.17, iepriekš piesakoties.