Atpakaļ

Talsu novadā vienādoti nosacījumi skolēnu brīvpusdienām

Līdz administratīvi teritoriālajai reformai Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novados bija atšķirīga kārtība brīvpusdienu nodrošināšanā skolēniem. Tagad šie principi ir vienādoti.

Apvienojot vienā novadā bijušos Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadus, Talsu novada pašvaldībai bija jāizvērtē, pēc kādiem nosacījumiem, šoreiz vienotiem, vadīties skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanā. Valsts noteikusi, ka brīvpusdienas jānodrošina skolēniem no 1. līdz 4. klasei, tomēr pašvaldībām ir tiesības paplašināt šī atbalsta saņēmēju loku. Tāda kārtība bijusi arī iepriekšējos novados, kur papildu valstī noteiktajam, brīvpusdienas saņēma arī citu klašu grupu skolēni.

Iepriekšējā pieredze šajā jautājumā novadiem bijusi atšķirīga. Piemēram, Dundagas novadā brīvpusdienas saņēma skolēni no 1. līdz 6. klasei, Rojas novadā – no 1. līdz 5. klasei, bet Mērsraga novadā – no 1. līdz pat 12. klasei. Savukārt Talsu novads nodrošināja brīvpusdienas līdz 7. klasei un arī pirmsskolas izglītības iestāžu vecākajiem bērniem, kuri tika sagatavoti skolas gaitu uzsākšanai.

Šogad apvienotajā Talsu novadā, papildu valstī noteiktajam atbalstam, brīvpusdienas saņem:

  • bērni pēdējā apmācības gadā pirmsskolas izglītības iestādēs pirms skolas gaitu uzsākšanas;
  • pirmsskolas vecuma bērni, kuri apgūst speciālās izglītības programmas;
  • pirmsskolas vecuma bērni ar smagu pārtikas nepanesību;
  • skolēni no 5. līdz 7. klasei;
  • daudzbērnu ģimenes;
  • maznodrošināto un trūcīgo personu izglītojamie.

Lai nodrošinātu atbalstu noteiktajām mērķgrupām, valsts finansējums ir 263 744 eiro apmērā, bet pašvaldības izlietotais finansējuma apmērs ir 647 297 eiro.