Atpakaļ

Tukuma dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija DZINDA ievēl jaunu valdi

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa, kopā ar kolēģiem no visas Latvijas 9. februārī pulcējās Rīgas domē, lai Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācijas DZINDA kopsapulcē lemtu par biedrības jaunās valdes, kasiera, revidenta un Ētikas komisijas ievēlēšanu.

Kopsapulci bagātināja arī Latvijas Kultūras akadēmijas docente un runas mākslas pedagoģe, aktrise Zane Daudziņa, kas noturēja profesionālu lekciju par to “Kā runāt, lai tevi sadzirdētu”. Par Dzimtsarakstu nodaļu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sadarbības aktualitātēm konsultēja PMLP Personu datu kvalitātes un uzskaites nodaļas vadītājas vietniece Inga Lukša un PMLP juriste Žanna Semeņuka. Dzimtsarakstu nodaļu darba aktualitātes ģeopolitiskās situācijas apstākļos apskatīja Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments.

Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija DZINDA dibināta 2016.gada 8.februārī un to uz brīvprātības principiem pārstāv 44 Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļas. Biedrībā darbojas 158 biedri kā fiziskas personas un 9 pašvaldības kā juridiskas personas. Biedrības galvenie mērķi ir īstenot Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku tiesisko interešu aizsardzību, sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī veicināt profesionālo izaugsmi. Savas pastāvēšanas laikā DZINDA piedalījusies vairāku normatīvo aktu tiesību normu pārskatīšanā un ierosinājusi to grozīšanu, biedrības valde aktīvi organizējusi profesionālās izaugsmes seminārus, konferences, kā arī pieredzes apmaiņas braucienus Latvijā un uz ārvalstīm.

2023.gada 9.februārī jaunajā valdē tika ievēlētas: Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Bumbiere – Kaže, Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aija Skuča, Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Sandra Zuša, Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Kristīne Gumbele, Valmieras novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ieva Miķīte-Plusniņa un Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ilze Štefenberga. Valde sekretāra pienākumus uzticēja pildīt Tukuma novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniecei Maijai Zariņai, kasiera pienākumus veiks Talsu novada dzimtsarakstu nodaļas speciāliste Baiba Zandberga, bet revidenta amatā apstiprināja Aizkraukles novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Olitu Sticeri.