Atpakaļ

Tukuma novadā likvidēs Lazdu bibliotēku un reorganizēs Bērzciema, Apšuciema bibliotēkas, Irlavas pagasta 2. bibliotēku

Tukuma novada dome, pamatojoties uz Bibliotēku likuma 6. panta trešo daļu un ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu, 2022. gada 28. decembra sēdē pieņēma lēmumu no 2023. gada 1. janvāra:

1)  likvidēt Tumes pagasta Lazdu bibliotēku;

2) reorganizēt Engures pagasta Bērzciema bibliotēku, izveidojot to par Engures pagasta bibliotēkas struktūrvienību – pakalpojumu sniegšanas vietu;

3) reorganizēt Engures pagasta Apšuciema bibliotēku, izveidojot to par Engures pagasta bibliotēkas struktūrvienību – pakalpojumu sniegšanas vietu;

4) reorganizēt Irlavas pagasta 2. bibliotēku, izveidojot to par Irlavas pagasta 1. bibliotēkas struktūrvienību – pakalpojumu sniegšanas vietu.

Pēdējos gados Tumes pagasta Lazdu bibliotēkā ir samazinājies bibliotēkas lietotāju un apmeklētāju skaits, ko ietekmējis gan iedzīvotāju skaita samazinājums, gan Covid-19 pandēmija, gan darbinieku maiņa, gan fakts, ka Lazdu bibliotēkas apkalpošanas teritorijā nav skolas, gan Tukuma pilsētas tuvums.

Slēdzot Lazdu bibliotēku, bibliotekārie pakalpojumi Vecmoku puses iedzīvotājiem nekādā veidā nepasliktināsies, to nodrošinās Tumes pagasta bibliotēka, veicot grāmatu piegādi iedzīvotāju dzīvesvietās, kas jau tiek darīts. Daļu no grāmatu krājuma plānots atstāt Lazdu bibliotēkas telpās, veidojot grāmatu plauktu, kas būs pieejams iedzīvotājiem noteiktajās dienās. Lazdu bibliotēkas telpas plānots iznomāt biedrībai “Asni 3139”, kas regulāri izmanto šīs telpas izstādēm, izglītojošiem semināriem, radošām darbnīcām un kultūras pasākumiem.