Atpakaļ

Turpmāk Ventspilī atsevišķas automātiskās tualetes būs bezmaksas

Sākot ar šo nedēļu Ventspilī pakāpeniski tiks aprīkotas 9 automātiskās publiskās tualetes ar bezmaksas ieejas funkciju, informē Ventspils Komunālā pārvalde.

Saskaņā ar Ventspils pašvaldībā nolemto, turpmāk Ventspilī līdz šim 9 maksas publiskās tualetes tiks pārtaisītas par bezmaksas tualetēm, kur būs nepieciešams nospiest vien pogu, lai tajās iekļūtu. Šobrīd 1 šāda tualete jau ir pieejama Reņķa dārzā, pakāpeniski šādu funkciju ieviešot Jūrmalas parkā (3 gab.), pie centrālās ieejas pludmalē (3 gab.) un Pārventas Mežaparkā pie bērnu parka “Fantāzija” (2 gab.). Šāds lēmums pieņemts tādēļ, lai uzlabotu tualešu pieejamību gan bērniem, gan pilsētas iedzīvotājiem un viesiem kopumā, kā arī lai samazinātu biežo vandālismu tualetēs, kur regulāri tiek uzlauzti monētu nodalījumi zagšanas nolūkos, kas ir lieli izdevumi remontdarbu un apsardzes pakalpojumiem. Bezmaksas tualetēs darbosies drošības sistēma un tajās nevarēs iekļūt no ārpuses, ja tās jau būs aizņemtas. Arī turpmāk no ārpuses tualetes tiks uzraudzītas ar video novērošanu, ko apkalpo apsardzes firma, tādējādi novēršot cita veida nekārtību tajās.

Turpretim automātiskajās tualetēs Dzirnavu laukumā, Ostas ielā, Dienvidu molā un Loču ielas stāvlaukumā tiks saglabāta maksas funkcija. Šajās maksas tualetēs vienā no kabīnēm būs iespēja norēķināties ar bezskaidru naudu.

Aizvadītajos gados pašvaldība atkārtoti saņēma ierosinājumus no iedzīvotājiem par bezskaidras naudas funkcijas ieviešanu publiskajās tualetēs. Ventspils Komunālā pārvalde jau iepriekš ir informējusi, ka šādas funkcijas ieviešana ir sarežģīta, jo iekārtām ir jābūt sertificētām atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī tam ir jākalpo āra apstākļos, tādēļ pašvaldība pie šī jautājuma jau strādā.