Atpakaļ

Uzsākta dokumentu sagatavošana SIA “Tukuma slimnīca” ēkas energoefektivitātes uzlabošanai

SIA “Tukuma slimnīca”, lai īstenotu ķirurģijas un poliklīnikas ēkas, Raudas ielā 8 un Raudas ielas 12, Tukumā, energoefektivitātes uzlabošanas projektu, ir piesaistījusi Tukuma novada pašvaldības speciālistus, kuri ir uzsākuši dokumentu sagatavošanu.  Šobrīd ir sagatavots projektēšanas uzdevums, un šī gada pirmajā pusē plānots uzsākt pārbūves būvprojekta izstrādes darbus energoefektivitātes paaugstināšanai Tukuma slimnīcas ķirurģijas un poliklīnikas ēkai.

Projekta izstrādē paredzēts risināt enerģijas patēriņa samazināšanu ēkām, veicot ārsienu, jumta, cokola un citu norobežojošo konstrukciju siltināšanu, esošo stikloto konstrukciju un durvju nomaiņu, iekšējo inženiersistēmu pārbūvi un jaunizveidi, kas papildus veidos atbilstošu un mūsdienīgāku iekšējo vidi. Tāpat arī tiek plānots uzstādīt alternatīvās enerģijas ieguves iekārtas, piemēram, saules paneļus uz ēku jumtiem.

Bez energoefektivitātes pasākumiem paredzēts arī uzlabot ēku arhitektonisko izskatu un tehnisko stāvokli, nodrošināt atbilstošu vides pieejamību teritorijā un ēkās, kā arī pārplānot koplietošanas telpas un atsevišķas telpu grupas, pielāgot tās mūsdienu prasībām.

Ņemot vērā projekta apjomu, projektēšanas darbus plānots pabeigt 2024. gada pirmajā pusē un secīgi plānot būvdarbus, kurus varētu uzsākt 2024. gada otrajā pusē, un tie varētu ilgt līdz 2025. gada nogalei. Būvniecības procesam nepieciešamais laiks vēl tiks precizēts projektēšanas gaitā, apkopojot nepieciešamo darbu apjomu un iespējas veikt tos paredzētajā termiņā.

Slimnīcas energoefektivitātes uzlabošanas projektu īsteno SIA “Tukuma slimnīca”.