Atpakaļ

Ventspilī aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam iekšpagalma labiekārtošanai

Ventspils Komunālā pārvalde aicina iedzīvotājus aktīvi izmantot pašvaldības finanšu atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanai. Līdzfinansējuma apjoms sastāda līdz pat 80% no darbu izmaksām dažādu labiekārtošanas darbu veikšanai.

Ņemot vērā iedzīvotāju ieinteresētību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanā, arī šī gada pašvaldības budžetā ir rezervēti līdzekļi 327 tūkst. eiro apmērā, no kuriem 80 tūkst. eiro ir līdzfinansējuma programmai. Pašvaldības līdzfinansējumam var pieteikt šādas aktivitātes:

  • ietvju jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana – 80% apmērā no izmaksām;
  • brauktuves un/vai stāvlaukuma jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana – 50% apmērā izmaksām;
  • apgaismojuma jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana – 75% apmērā no izmaksām;
  • cits piesaistītā zemesgabala labiekārtojums (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana) – 75% apmērā no izmaksām;
  • būvprojekta izstrāde – 50% apmērā no izmaksām;
  • brauktuves, ietves un/vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonts – 80% apmērā no izmaksām;
  • būvuzraudzības veikšana – 50 % apmērā no izmaksām;
  • autoruzraudzības veikšana – 50 % apmērā no izmaksām ar nosacījumu, ka izmaksas summa nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Jau janvārī uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi plānots virzīt jautājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu 7 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalma labiekārtojuma būvprojektu izstrādēm un pagalma apgaismojuma laternu nomaiņai:

  • Brīvības ielā 27 un Ugāles ielā 19 nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums pagalmu labiekārtojuma būvprojekta izstrādei, savukārt Pils ielā 31 nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums virszemes ūdens novadīšanas projekta izstrādei;
  • Pērkoņu ielā 13 un Talsu ielā 3, 11 un 13 nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums pagalma apgaismojuma laternu nomaiņai.

Pozitīva lēmuma gadījumā kopējais Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmērs sastādītu 8’325 EUR. Ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes finansiālu atbalstu 2022.gadā pilsētā tika labiekārtoti 15 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmi 266 tūkst. eiro apjomā, no kuriem 110 tūkst. eiro bija no līdzfinansējuma programmas.

Iedzīvotāji, kuri vēlas savā daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā veikt labiekārtojuma darbus, var vērsties pie sava mājas apsaimniekotāja ar lūgumu organizēt mājas kopsapulci, lai kopīgi ar mājas iedzīvotājiem lemtu par nepieciešamajiem labiekārtojuma darbiem. Uz kopsapulces lēmuma pamata, mājas apsaimniekotājam ar savu iesniegumu ir jāvēršas pilsētas domē, lai pieteiktos uz pašvaldības līdzfinansējumu labiekārtojuma darbiem.