Atpakaļ

Ventspilī Romu atbalsta biedrībai jauna mājvieta

„Ventspils nekustamie īpašumi” piešķīra telpas un veica kosmētisko remontu Talsu ielā 1, kas turpmāk būs pieejamas romu biedrības „Sāre khetene” vajadzībām.

Šāda vieta bija nepieciešamas, lai risinātu romu kopienai svarīgus jautājumus, piemēram, jauniešu izglītība, sieviešu līdzdalība sabiedrības dzīvē, konsultācijām par nodarbinātības iespējām un sadzīves apstākļu uzlabošanu. Kā arī dažādu nodarbību norisei, kas kalpotu kopienas kultūras saglabāšanai.