Atpakaļ

Ventspils pašvaldība turpinās sadarbību ar Latvijas Samariešu apvienību

Ventspils pašvaldības dome šonedēļ pieņēma lēmumu turpināt sadarbību un noslēgt deleģēšanas līgumu ar Latvijas Samariešu apvienību,  informē Ventspils Sociālā dienesta vadītāja Una Lapskalna.

Ventspilī biedrība darbojas kopš 2006.gada un tās darbība vērsta uz labdarību. Arī turpmāk personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuras nespēj sevi nodrošināt ar pajumti, biedrība nodrošinās naktspatversmes pakalpojumu, kas ietvers naktsmītni, īslaicīgu sociālo aprūpi, ēdināšanu, apģērbu un personiskās higiēnas iespējas.

Savukārt personām, kurām nepieciešama īslaicīga sociālā aprūpe, kas dažādu iemeslu dēļ nav iespējama mājas apstākļos, nodrošinās sociālās aprūpes centra “Vēji” pakalpojumu.

Tāpat turpināsies sociālā atbalsta pakalpojuma “Drošības poga” sniegšana cilvēkiem, kuriem ir problēmas par sevi parūpēties. Pakalpojums, izmantojot saziņas sistēmu, ietver cilvēka diennakts uzraudzību, neatliekamo palīdzību un psiholoģisko atbalstu.

Sadarbības turpināšana ar biedrību nodrošinās sociālās palīdzības sniegšanu krīzes situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem, tādējādi nodrošinot sociālās labklājības celšanu