Brigita, Indra, Indars, Indris
Iesūti
Atpakaļ

Ventspils pilsēta sadarbosies ar novadu atkritumu apsaimniekošanas jomā

Ventspils dome nolēmusi sadarbībā ar Ventspils novada pašvaldību izveidot sadarbības grupu atkritumu apsaimniekošanas jomā, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Sadarbības grupai būs jānodrošina Ventspils pilsētas un novada pašvaldību kopīgā attīstības programmas 2021.-2027.gadam īstenošanas uzraudzība atkritumu apsaimniekošanas jomā. Tāpat būs jāgādā par kopīgu darbību atkritumu apsaimniekošanas jautājumos, kā arī jāveicina pilsētas un novada iedzīvotāju aktīva iesaiste atkritumu šķirošanā, rīkojot izglītošanas pasākumus un atkritumu šķirošanu veicinošas kampaņas.

Darba grupai būs jāsadarbojas Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023.-2027.gadam izstrādē, īstenošanā un uzraudzībā, kā arī jārisina aktuālus jautājumus atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Sadarbības grupa sastāvēs no septiņām personām, tajā skaitā četri Ventspils pilsētas pārstāvji un trīs Ventspils novada pārstāvji.

Sadarbības grupas sēdes tiks sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā.

Ventspils domes administrācijas Ekonomikas un iepirkumu nodaļa nodrošinās sadarbības grupas tehnisko un organizatorisko apkalpošanu, kā arī sēžu protokolēšanu.

Sadarbības grupa atkritumu apsaimniekošanas jomā ir izveidota, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumos noteikto.