Atpakaļ

Visām pašvaldībām 2023.gadā tiek plānots izlīdzināto ieņēmumu pieaugums

Visām pašvaldībām 2023.gadā tiek plānots izlīdzināto ieņēmumu pieaugums vidēji 15,2% apmērā, salīdzinot ar 2022.gadam plānoto. 2023.gadā pašvaldību finanšu izlīdzināšana ir aprēķināta pēc spēkā esošā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma. Savukārt Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību ir paredzēts sagatavot izmaiņas esošajā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā.

Valdība apņēmusies veicināt pašvaldību atbildību un ieinteresētību savas teritorijas attīstībā, tai skaitā uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstības jomā. Paredzēts fiskāli atbildīgi nodrošināt stabilu reģionāli līdzsvarotu finanšu resursu pieejamību pašvaldībām, radot līdzvērtīgus priekšnosacījumus to funkciju īstenošanai un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem. Tāpat plānots sagatavot izmaiņas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā.

Pilnu ziņu skatīt Finanšu ministrijas mājaslapā: https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/visam-pasvaldibam-2023-gada-tiek-planots-izlidzinato-ienemumu-pieaugums