Atpakaļ

Vizītē Ventspilī ieradīsies Valmieras valstspilsētas pašvaldības pārstāvji

Šodien, 9.augustā, vizītē Ventspilī ieradīsies Valmieras valstspilsētas pašvaldības pārstāvji.

Vizītes galvenais mērķis ir pieredzes apmaiņa jautājumos par pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrību pārvaldību. Lai pilnveidotu un uzlabotu pašvaldības darbību, abu pilsētu pārstāvji apmainīsies ar labas prakses piemēriem kapitālsabiedrību saimnieciskās un finanšu darbības plānošanā un uzraudzībā, kurus pielietot ikdienas darbā.

Valmieras pārstāvju vidū būs pašvaldības izpilddirektora vietnieks Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs un minētās nodaļa vadošie speciālisti. Savukārt no Ventspils valstspilsētas pašvaldības piedalīsies domes priekšsēdētāja 1. vietnieks sadarbības jautājumos, izpilddirektora 1. vietnieiece – Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja un citi domes administrācijas speciālisti.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrību uzraudzību pilda Kapitāla pārvaldības nodaļa. Tās mērķis ir nodrošināt šo kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, pašvaldības ieguldītā kapitāla racionālu un ekonomiski pamatotu izmantošanu un efektīvu atražošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, kā arī līdzdalības nosacījumu ievērošanu, un izvērtēt potenciālos attīstības projektus, sniedzot atzinumu par tiem.