Atpakaļ

Pašvaldībām prasīs atmaksāt augstas gatavības projektos neizlietotos līdzekļus

Pašvaldībām prasīs atmaksāt augstas gatavības projektos neizlietotos līdzekļus, paredz šodien valdības pieņemtie grozījumi noteikumos par augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību.

Paredzēts, ka reizi ceturksnī tiks apkopoti un izvērtēti pašvaldību iesniegtie pārskati par investīciju projektu īstenošanu.

Ja tiks konstatēts, ka pašvaldība investīciju projektam piešķirto finansējumu nav izmantojusi atbilstoši paredzētajam mērķim un šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem vai noteiktā termiņā, pašvaldībai nosūtīs pieprasījumu atmaksāt neatbilstoši izmantoto vai noteiktā termiņā neizlietoto valsts budžeta finansējumu.

Kā valdības sēdē skaidroja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks (AS), runa esot par Covid-19 pandēmijas laikā īstenoto ekonomikas sildīšanas programmu un 2021.gadā īstenojamajiem projektiem.

Valdība arī pieņēma grozījumus noteikumos par kārtību, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām, paredzot iespēju pašvaldībām, pamatojot nepārvaramas varas apstākļu vai citu objektīvu apstākļu ietekmi uz iepirkumu līgumu noslēgšanas termiņu, lūgt Valsts reģionālās attīstības aģentūrai ļaut projektus, kuru līgumi noslēgti līdz šī gada 31.augustam, īstenot līdz gada beigām.

Savukārt par investīciju projektiem, kas atbalstīti ar Ministru kabineta 2022.gada 31.maija rīkojumu un kuros nav izmantoti valsts budžeta līdzekļi, var lūgt pārskatīt valsts budžeta finansējuma sadalījumu 2022. un 2023.gadā.