Atpakaļ

Paziņos vienotās uzņemšanas augstskolās otrās kārtas rezultātus

Šovakar pēc plkst.17 tiks paziņoti vienotās uzņemšanas augstskolās otrās kārtas rezultāti, liecina informācija portālā “Latvija.lv”.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti “Latvija.lv” e-pakalpojumā “Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās”, kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Otrajai kārtai varēja pieteikties tie reflektanti, kuru pirmā prioritāte netika apstiprināta. Tādā veidā reflektants varēja iegūt vai nu apstiprinājumu savai provizoriski iegūtajai studiju vietai, vai arī iegūt studiju vietu augstākā prioritātē.

Nepiesakoties otrajai kārtai, reflektants izstājas no vienotās uzņemšanas un zaudē iespēju iegūt studiju vietu.

Apstiprināt dalību konkursa otrajā kārtā var līdz plkst.16.

Pieteikšanās studijām notiek pēc prioritāšu sistēmas, un konkursa rezultātā katrs reflektants var iegūt vienu studiju vietu vienā studiju programmā. Uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Šis ir pirmais mācību gads, kad vidusskolas absolventiem, lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi, bija jānokārto latviešu valodas, matemātikas un svešvalodas eksāmens vismaz optimālajā līmenī un divi eksāmeni no 14 piedāvātajiem augstākajā līmenī.

Dažādos centralizēto eksāmenu līmeņus salīdzinās, tiem piemērojot koeficientus. Optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem uzņemšanā tiks piemērots koeficients 0,75, bet vispārīgā mācību satura apguves līmeņa centralizētajam eksāmenam – 0,50.

Piemēram, ja augstākā un optimālā līmeņa eksāmenos skolēna sniegums būs novērtēts ar 100%, tad uzņemšanā augstākā līmeņa eksāmens tiks vērtēts kā 100%, bet optimālā līmeņa eksāmena rezultāts – kā 75%.

Izmantojot vienoto sistēmu, kas ir pieejama mājaslapā, vidusskolas absolventi varēs pieteikties studijām Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Banku augstskolā, Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijā, Vidzemes Augstskolā, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā, Ventspils Augstskolā un Ekonomikas un Kultūras augstskolā.

Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā iestāšanās norit atsevišķi. Arī privātajās augstskolās uzņemšanas kārtība atšķiras.