Tija, Saiva, Sentis, Santis, Saivis
Iesūti
Atpakaļ

Pēc sadārdzinājumiem Kuldīgas Centra vidusskolas rekonstrukcija izmaksājusi 3 miljonus eiro

Pēc vairāk nekā divu gadu ilgas rekonstrukcijas atklātas Kuldīgas Centra vidusskolas telpas, remontdarbu izmaksām pēc sadārdzinājumiem sasniedzot 3,06 miljonus eiro.

Kuldīgas Centra vidusskolas modernizācijas projekts pēc SIA “Livland Group” izstrādātā būvprojekta tika sākts 2021.gadā. Tā laikā īstenota pilna ēkas pārbūve, lai izveidotu uzlabotu mācību vidu ar atbilstīgu aprīkojumu un mēbelēm.

Skolas rekonstrukcijas gaitā atjaunota liela daļa klašu telpu un inženiertīklu, visā skolā ierīkota prasībām atbilstoša ventilācijas sistēma, kā arī modernizēta liela daļa elektroinstalāciju. Kaut sākotnēji bija iecerēts pilnībā pārveidot tikai septiņas, tomēr pārmaiņas vizuālajā noformējumā ir piedzīvojušas visas klašu telpas.

Vislielākās pārvērtības ir piedzīvojusi vecā sporta zāle, kuras vietā skola ir ieguvusi jaunu multifunkcionālu mācību auditoriju, kā arī mediju mācību telpas. Tapusi arī piebūve otrajā stāvā, kur izveidots dabas zinību eksperimentu centrs “Ziemas dārzs”.

Kuldīgas Centra vidusskolai ir arī jauns aprīkojums – 50 datori un 25 planšetes, ekrāni stundu sarakstiem un paziņojumiem, TV un interaktīvās tāfeles, kā arī modernas un ergonomiskas mēbeles – krēsli, galdi, mobili plaukti, kas piemēroti mācību materiālu uzglabāšanai.

Būvdarbus Kuldīgas Centra vidusskolā kopš 2021.gada jūlija veica SIA “Bildbergs”, būvuzraudzību realizēja SIA “Būvētika”.

Kā atzīmē pašvaldība, būvdarbu gaitā tika piedzīvoti gan pandēmijas radītie ierobežojumi un darba spēka trūkums, gan Krievijas sāktā kara rezultātā piedzīvotie materiālu trūkumi, degvielas un būvmateriālu sadārdzinājumi, kas kopā ar būvdarbu gaitā atklātajiem ēkas trūkumiem, kas obligāti bija jānovērš, lika būvdarbu kopējām izmaksām sasniegt 3 061 396 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Skola tika atjaunota projektā “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, kur tiek atjaunotas trīs Kuldīgas novada skolas, proti, Kuldīgas I. Zeberiņa pamatskola, Kuldīgas V. Plūdoņa vidusskola un Kuldīgas Centra vidusskola. Visu trīs skolu projekta attiecināmo izmaksu apmērs ir 6 191 461 eiro. No tiem 3 493 257 eiro ir no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, 1 888 743 eiro – Kuldīgas novada pašvaldības finansējuma daļa, bet 809 461 eiro – valsts budžeta dotācija pašvaldībām.