Atpakaļ

Pērn ukraiņiem Liepājā sniegta sociālā palīdzība vairāk nekā 230 000 eiro apmērā

Sociālo palīdzību Liepājas Sociālajā dienestā Ukrainas iedzīvotājiem nākas sniegt arvien mazāk, un pērn Ukrainas kara bēgļi dažāda veida pabalstos saņēmuši vairāk nekā 230 000 eiro, informēja Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Pirmo reizi ierodoties Liepājā, Ukrainas kara bēgļi Sociālajā dienestā var saņemt vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, kas pieaugušajiem ir 342 eiro, bērniem – 240 eiro. 2023.gadā tas izmaksāts 189 personām par kopējo summu 47 521 eiro.

Cilvēki ar zemākajiem ienākumiem vai bez tiem var saņemt garantēto minimālo ienākumu (GMI) pabalstu. To pērn saņēmušas 193 ģimenes, kurās ir 337 personas par kopējo summu 93 938 eiro. Vidēji katra ģimene gada laikā šo pabalstu saņēmusi trīs reizes.

Liepājā daudzus bēgļus no Ukrainas bez maksas izmitina dienesta viesnīcā Siļķu ielā, taču daudzi arī atraduši dzīvesvietu, strādā un pelna, tāpēc var paši nodrošināt sev un ģimenei iztikšanu.

Līdz ar to pieprasījums pēc mājokļa pabalsta 2023.gadā nav bijis liels – to saņēmušas vien desmit ģimenes kopumā 7876 eiro apmērā.

18 personas saņēmušas atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu vienam vai vairākiem ukraiņu bērniem, kas ir 171 eiro par bērnu. 22 ģimenes saņēmušas pabalstu bērnu ārkārtas aizbildnībā uzturam kopumā 56 054 eiro apmērā, bet 14 ģimenes saņēmušas pabalstu 220 eiro pabalstu katra bērna apģērbam un apaviem, 16 – mīkstā inventāra iegādei. Kā atzīst speciālisti, kuri strādā ar ukraiņu bērnu aizbildņiem, bērnu skaits samazinās, jo daļa kļuvuši pilngadīgi un sākuši strādāt paši, bet daļa arī pametuši Liepāju.

Liepājas Sociālajā dienestā līdz gada beigām Ukrainas iedzīvotāju skaits, kam sniegta palīdzība, ir aptuveni par trešdaļu mazāks nekā gada sākumā. Piemēram, bezmaksas mēnešbiļešu kartes sabiedriskajā transportā martā saņēmuši aptuveni 100 cilvēku, bet decembrī tikai ap 10.

Ukraiņi var saņemt arī bērna piedzimšanas pabalstu, taču līdz šim neviens to vēl nav izmantojis.

Lai saņemtu šo pabalstu, jaundzimušo bērnu vecākiem tāpat kā Liepājas iedzīvotājiem jāvēršas Dzimtsarakstu nodaļā vai Sociālajā dienestā.

Liepājā Ukrainas iedzīvotāji var saņemt arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu – psihologu konsultāciju veidā gan bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, gan pilngadīgām personām, kuras cietušas no vardarbības. Lai saņemtu šo pakalpojumu, jāvēršas Liepājas Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, 220.kabinetā, tālrunis 63 489 674.