Atpakaļ

Piecu gadu laikā Latvijā pieņemti 4053 lēmumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību

No 2020. līdz 2024.gadam tiesu pirmajā instancēs pieņemti 4053 lēmumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, liecina informācija portālā “dati.ta.gov.lv”.

Pirmā instances tiesa piecu gadu laikā pieņēmusi 2492 lēmumus par pieteikuma apmierināšanu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. 1561 lēmums pieņemts par pieteikuma apmierināšanu daļā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību.

Pieņemti arī 990 lēmumi, ar kuriem noraidīti pieteikumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, bet viens pieteikums atstāts bez virzības.

Sabiedrībā plašu rezonansi ieguvusī traģēdija Jēkabpilī, kā arī citi ar vardarbību saistīti gadījumi, aktualizējuši jautājumu par vardarbībā cietušo personu aizsardzību. Likumdevējs noteicis konkrētus mehānismus personas tiesību aizsardzībai. Kaut arī Civilprocesa likumā ir ietverti vardarbības risināšanas instrumenti, tomēr ģimenēs tā aizvien ir problēma, norāda Tiesu administrācijā.

Likumdevējs 2014.gada 13.februārī pieņēma grozījumus Civilprocesa likumā, ar kuriem ieviests jauns tiesību institūts – pagaidu aizsardzība pret vardarbību. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.45 pantu tiesa vai tiesnesis pēc personas motivēta pieteikuma vai pieteikuma, kas iesniegts ar policijas starpniecību, var pieņemt lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, ja pret personu ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība, kas notiek starp bijušajiem vai esošajiem laulātajiem vai citām savstarpēji saistītām personām neatkarīgi no tā, vai aizskārējs dzīvo vai ir dzīvojis vienā mājsaimniecībā ar aizskarto personu.