Atpakaļ

Piedāvā reorganizēt Latvijas psihiatriskās slimnīcas

Veselības ministrija (VM) iecerējusi veikt Latvijas psihiatrisko slimnīcu reorganizāciju, teikts ministrijas saskaņošanai iesniegtajā informatīvajā ziņojumā par veselības aprūpes stacionāro pakalpojumu pārvaldības attīstību un pilnveidi.

Patlaban VM ir kapitāla daļu turētāja 13 valsts kapitālsabiedrībās, no kurām piecas ir pieaugušo psihiatriskās aprūpes stacionārās iestādes.

Šobrīd psihiatriskā profila pakalpojumi tiek nodrošināti dažādos Latvijas reģionos, tādējādi, ņemot vērā ierobežotos cilvēkresursus, VM vērtējumā ir svarīgi nodrošināt vienmērīgu pārklājumu un līdzvērtīgu pieejamību pakalpojumiem.

Ministrijā apgalvo, ka, uzsākot reorganizācijas procesu, tai skaitā jomas metodisko vadību, būs iespējams elastīgāk plānot pakalpojuma izvietojumu un attīstību. Ņemot vērā, ka psihiatriskā profila kapitālsabiedrības atrodas valsts īpašumā, tā esot laba iespēja nodrošināt efektīvu reorganizācijas procesu. Papildus tiktu sakārtota arī narkoloģijas profila ārstēšanas pakalpojumu pārņemšana valsts kapitālsabiedrībās.

VM iecerējusi sākumā veikt valsts psihiatrisko slimnīcu reorganizāciju, tādējādi, nodrošinot vienotu pieeju psihiatrisko un narkoloģisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā neatkarīgi no ārstniecības iestādes atrašanās vietas. Vienlaikus ministrija izstrādā Ministru kabineta noteikumu projektu “Metodiskās vadības institūcijas noteikumi”, kurā ir noteikta metodiskās vadības institūcijas statusa piešķiršanas kārtība, tiesības un pienākumi, kurus šobrīd Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs (RPNC) metodiskā līguma ietvaros jau nodrošina. RPNC kā vadošajam uzņēmumam un metodiskās vadības centram būs deleģēta funkcija izstrādāt psihiatrijas un narkoloģijas pakalpojumu kartējumu valstī. Tāpat RPNC kā vadošā jeb “mātes” kapitālsabiedrība izstrādās gaidu vēstules “meitas” kapitālsabiedrībām, kā arī izvērtēs un apstiprinās “meitas” kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas.

Paredzēts, ka reorganizācijas rezultātā tiks uzlabota pakalpojumu pieejamības sabalansēšana ar efektivitāti, metodiskā vadība, optimizēts finansējuma sadalījums atkarībā no sniegto ārstniecības pakalpojumu apjoma un sarežģītības, kas vērsts uz ārstniecības rezultāta sasniegšanu.

Tāpat būs iespēja efektīvāk nodrošināt speciālistu rotāciju, ieviest vienotu atalgojuma sistēmu, kā arī izmantot vienotu informācijas sistēmu.

Reorganizācijas rezultātā Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīcas, Strenču psihoneiroloģiskā slimnīcas, slimnīcas “Ģintermuiža”, Piejūras slimnīcas valsts kapitāla daļas tiks ieguldītas RPNC pamatkapitālā, iepriekš veicot valsts kapitāla daļu novērtēšanu. RPNC kā vadošais uzņēmums iegūs tiešu izšķirošo ietekmi iepriekš minētajās valsts psihiatriskā profila specializētajās ārstniecības iestādēs, kas kļūs par valsts atkarīgām kapitālsabiedrībām.

VM skaidro, ka šāds reorganizācijas veids esot pats optimālākais, jo reorganizācija kapitālsabiedrību apvienošanas ceļā, kad RPNC ir kā iegūstošā kapitālsabiedrība, ir laikietilpīgs process, kas nav realizējams pārskatāmā laikā periodā, ne ar ministrijas resursiem, ne arī piesaistot ārpakalpojumu.

Vienlaikus VM arī vērš uzmanību, ka bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā “Ainaži” ārstējas bērni ar dažāda rakstura psihiskajiem traucējumiem. Slimnīca nodrošina 45 gultas vietas, ārstēšanas procesu un uzraudzību nodrošina atbilstošs personāls, tai skaitā ārsti un māsas, tomēr tās infrastruktūra un aprīkojums netiek pilnvērtīgi izmantots atbilstoši tā iespējamajam pielietojumam. VM vērtējumā nepieciešams pārskatīt slimnīcā nodrošināmo veselības aprūpes pakalpojumu un rast iespējami labāko risinājumu, kas nodrošinātu jau esošo pacientu aprūpes nepārtrauktību, gan ļautu pilnvērtīgāk izmantot esošo infrastruktūru.

Patlaban VM veido darba grupu, kurā tiks iesaistīti eksperti gan no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, gan RPNC, kā arī citām institūcijām, lai izvērtētu un pieņemtu lēmumu par labāko risinājumu, attīstot veselības aprūpes pakalpojumus bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā “Ainaži”, kā arī vērtētu iespējamo reorganizācijas veidu.

Plānots, ka līdz 2024.gada 31.oktobrim Ministru kabinetā tiks iesniegts rīkojuma projekts par bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas “Ainaži” reorganizāciju.

Kā ziņots, viens no slimnīcu tīkla reformas mērķiem ir efektīva slimnīcu tīkla pārvaldība, kurā paredzēts veidot vienotu klīnisko slimnīcu augstāko vadību un sadarbību, tostarp, metodisko centru izveidi sabiedrības veselībai nozīmīgās jomās.

Metodisko centru izveide Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīca, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā, Nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari”” un Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā nodrošinās vienotu un sistēmisku ārstniecības procesu kvalitātes pārraudzību valstī.