Atpakaļ

Pieejami pieci miljoni eiro ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis pieteikšanos atbalstam ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis.”

Kopējais pieejamais finansējums ir pieci miljoni eiro.

Ja investīcijas tiks ieguldītas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, projekts būs jāīsteno pusotra gada laikā. Savukārt, ja tiks veikta būvniecība, pārbūve vai iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi, projekts būs jāīsteno divu gadu laikā.

Atbalsts pieejams no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) saskaņā ar Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu 2023.-2027.gadam.

Pieejamais finansējums tiks sadalīts pa LAD struktūrvienībām. Dienvidlatgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē būs pieejami 935 024 eiro, Ziemeļvidzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē – 701 796 eiro, Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē – 647 671 eiro, Viduslatvijas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē – 552 723 eiro, Ziemeļaustrumu reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē – 524 843 eiro, Austrumlatgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē – 519 125 eiro, Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē – 400 633 eiro, Zemgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē – 383 833 eiro, bet Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē – 334 352 eiro.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti no 3.jūnija līdz 3.jūlijam LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

LAD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai.