Atpakaļ

Pirmklasnieku vecāki Liepājā no 1.septembra var pieteikties 30 eiro pabalstam mācību līdzekļu iegādei

Visas ģimenes, kurās bērns jaunajā mācību gadā sāks mācības kādā no Liepājas vispārizglītojošo skolu 1.klasēm, pēc 1.septembra varēs saņemt 30 eiro lielu pabalstu mācību līdzekļu iegādei.

Pabalstu piešķirs neatkarīgi no bērna deklarētās dzīvesvietas.

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim no 1.septembra līdz 15.oktobrim jāaizpilda iesnieguma veidlapa un jāiesniedz Sociālajā dienestā. Visērtāk un vienkāršāk to aizpildīt elektroniski, pašvaldības elektronisko pieteikumu sistēmā “pieteikumi.liepaja.lv”.

Anketa būs aktīva no 1.septembra. Lai aizpildītu anketu, nepieciešamas pieslēgties sistēmai ar internetbankas autentifikācijas rīkiem.

Vecāki var arī, pavadot pirmklasniekus uz skolu, ņemt līdzi bankas konta datus un noformēt iesniegumu pirmklasnieka pabalsta saņemšanai skolā.

Pabalsts mēneša laikā tiks ieskaitīts vecāka iesniegumā norādītajā kontā.

Pabalstu izmaksai pirmklasniekiem no pašvaldības budžeta piešķirti 25 500 eiro.

Līdz 30 septembrim turpinās arī pabalstu izmaksa pašvaldības akcijā “Skolas soma” ģimenēm ar bērniem. Vecāki, kuri nav paspējuši saņemt šo pabalstu, aicināti aizpildīt iesniegumu elektroniski “pieteikumi.liepaja.lv” vai klātienē Sociālajā dienestā.

Akcijas “Skolas soma” pabalstu mācību līdzekļu iegādei 20 eiro apmērā var saņemt visas Liepājā deklarētās daudzbērnu ģimenes, sākot no trīs bērniem, ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, aizbildnībā esošus bērnus, ģimenes ar bērniem, kuras savu problēmu risināšanā saņem sociālā darbinieka atbalstu un līdzdarbojas savas situācijas uzlabošanā, ģimenes, kurām laika posmā no šā gada 1.jūlija līdz 30.septembrim noteikts trūcīgas ģimenes statuss, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes, kurās aug skolas vecuma bērni.