Atpakaļ

Plāno īstenot Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijas labiekārtošanas 2. kārtu

Pagājušā gada nogalē Talsu novada pašvaldība izsludinājusi iepirkuma konkursu par Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijas labiekārtošanas 2. kārtas īstenošanu. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 18. janvārim.

2021. gada sākumā tika pabeigta Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijas labiekārtošanas 1. kārta, bet gada nogalē tika veikta šīs kārtas papildināšana ar vairākiem labiekārtojuma elementiem, lai publisko vidi radītu iedzīvotājiem vēl pieejamāku un tīkamāku.

Savukārt 2021. gada 27. decembrī Talsu novada pašvaldība izsludināja iepirkuma konkursu par Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijas labiekārtošanas 2. kārtas īstenošanu.

Labiekārtošanas projekta 2. kārtā būvniekam būs jāatjauno un jālabiekārto pie ēkas esošais auto stāvlaukums un bibliotēkas pagalms, arī atbalsta siena. Projektā paredzēti sagatavošanas darbi, komunikāciju pārbūve, esošās atbalsta sienas atjaunošana, laukuma seguma izbūve, laukuma aprīkojuma un labiekārtojuma izveide, apgaismojuma izbūve un apstādījumu puķu podos ierīkošana. Paredzētie darbi būvuzņēmējam būs pilnībā jāpabeidz četru mēnešu laikā no objekta nodošanas būvuzņēmējam darbu uzsākšanai ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijas labiekārtošanas projektu, sadalot to trīs kārtās, 2019. gadā izstrādāja SIA „BM – projekts”. Pirmā kārta paredzēja bibliotēkas priekšlaukuma labiekārtošanu, otrā kārta attiecas uz automašīnu stāvlaukuma un bibliotēkas pagalma labiekārtošanu, bet trešā kārta paredz dīķa teritorijas labiekārtošanu, pielāgojot to kultūras pasākumu un atpūtas zonas funkcijai. Pakāpeniski ieguldot finansējumu, Talsu pilsēta iegūs mūsdienīgi sakārtotu un pievilcīgu publisko vidi.