Atpakaļ

Plāno par dažām dienām pārbīdīt atsevišķu eksāmenu norisi šogad

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) saskaņošanai iesniegusi grozījumus noteikumos, kas paredz par dažām dienām pārbīdīt atsevišķu eksāmenu norisi šogad, liecina informācija vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā.

Ministru kabineta noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā patlaban nosaka, ka monitoringa darbi fizikā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) un ķīmijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) skolēniem būs jākārto 16.aprīlī un 18.aprīlī,

centralizētais eksāmens optimālajā mācību satura apguves līmenī matemātikā – 13.jūnijā,

augstākajā mācību satura apguves līmenī bioloģijā – 10.jūnijā (rakstu daļa) un 11.jūnijā (praktiskā daļa), matemātikā – 13.jūnijā (pirmā un otrā daļa) un 14.jūnijā, (trešā un ceturtā daļa), bet matemātikas eksāmens vispārizglītojošajā mācību priekšmetā vispārīgajā mācību satura apguves līmenī – 13.jūnijā.

Ņemot vērā, ka centralizēto eksāmenu matemātikā par vispārējo vidējo izglītību kārto vairākkārt lielāks skaits izglītojamo nekā to, kuri kārto centralizēto eksāmenu bioloģijā augstākā mācību satura apguves līmenī, kā arī, lai nekavētu centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanu, kas saistīts ar valsts pārbaudes darbu piegādi Valsts izglītības satura centram, IZM ieskatā nepieciešams precizēt valsts pārbaudes darbu norises laikus.

Tāpat nepieciešams noteikt papildu monitoringa darba norises laiku., jo monitoringa darbu dabaszinātņu jomas priekšmetos izpildes laikā izglītojamie attaisnojošu iemeslu dēļ varētu nepiedalīties.

Noteikumu projekts paredz centralizēto eksāmenu matemātikā vispārīgā, optimālā mācību satura līmenī organizēt nedaudz agrāk – 10.jūnijā,

matemātikas augstāka mācību satura apguves līmenī pirmās un otrās daļas norisi organizēt 10.jūnijā, trešās un ceturtās daļas – 11.junijā, savukārt bioloģijas augstāka mācību satura apguves līmeņa rakstu daļu – 13.jūnijā un praktisko daļu -14.jūnijā.

Tikmēr monitoringa darbus fizikā un ķīmijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) rosināts organizēt nedaudz vēlāk – 24.aprīlī, kā arī noteikt papildu monitoringa darbu norises termiņu 8.maijā, vienā dienā paredzot visu četru monitoringa darbu norisi. Lai netraucētu kopējo mācību procesu, monitoringa darbu norise varētu notikt vienā telpā, nosakot vienu monitoringa darba vadītāju. Visu monitoringa darbu norises kārtība ir vienāda.

Ņemot vērā 2022./2023. mācību gada pieredzi, IZM plāno sertifikātus par pamatizglītību izsniegt, sākot no 1.jūlija.