Atpakaļ

Latvijas zivsaimniecības attīstībai līdz 2027.gadam – 193 miljoni eiro

Eiropas Komisija apstiprinājusi Latvijas Programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027.gadam, kuru īstenos ar Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu.

Programmas īstenošanai zivsaimniecības nozares konkurētspējas un izturētspējas kāpināšanai, kā arī ūdens dzīvo resursu ilgtspējai būs pieejams publiskais finansējums 192,7 milj.EUR apmērā.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Ar jaunās programmas finansējumu Latvijai ir jāīsteno inovatīvi, zināšanās un jaunās tehnoloģijās balstīti, kā arī videi draudzīgi risinājumi, kas saskan arī ar Eiropas Savienības Zaļā kursa un Zilās ekonomikas iniciatīvām. Jo ātrāk un efektīvāk spēsim ieguldīt jaunā perioda līdzekļus, jo konkurētspējīgāki būsim ar citām valstīm.”

Lai gan programma apstiprināta tikai tagad, atbalsta saņemšanas nosacījumi jau ir izstrādāti lielākajai daļai no 21 pasākuma (attiecīgie MK noteikumi pieejami ZM mājaslapā). Īpaši nozīmīgi, ka Latvijas zivsaimniekiem atbalsta pasākumi, kā to pieļauj fonda regulējums, tika sākti jau 2022.gada vidū, sniedzot atbalstu Krievijas izraisītā kara Ukrainā radīto ekonomisko seku pārvarēšanai, kā arī sākot projektu pieteikumu pieņemšanu investīcijām piekrastes zvejā un akvakultūrā un vietējām rīcības grupām sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju izstrādei un īstenošanai.

Atbalstam inovācijām, pilotprojektu īstenošanai, zināšanu pārnesei, energoefektivitātei un pievienotajai vērtībai zvejniecībā varēs pieteikties jau sākot no 2023.gada janvāra. Pārējo pasākumu īstenošana tiks sākta 2023.gada pirmajā pusē.