Atpakaļ

Pieņems stingrākus noteikumus par atjaunojamo energoresursu izmantošanu un enerģijas taupīšanu

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti trešdien, 14.septembrī, balsos par tiesību aktiem, kuru mērķis ir līdz 2030.gadam paplašināt atjaunojamās enerģijas izmantošanu un samazināt enerģijas patēriņu, informēja EP preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš.

Grozījumi atjaunojamo energoresursu direktīvā saskaņā ar EP Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ierosinājumu nosaka, ka līdz 2030.gadam atjaunojamo energoresursu īpatsvars ES kopējā enerģijas patēriņā jāpalielina līdz 45%.

Atjaunojamo energoresursu izmantošanai transporta nozarē būtu jāpanāk siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums par 16%, vairāk izmantojot moderno biodegvielu un nosakot vērienīgākas kvotas atjaunojamām nebioloģiskas izcelsmes degvielām, piemēram, ūdeņradim.

EP deputāti balsos arī par grozījumiem Energoefektivitātes direktīvā, kas nosaka enerģijas taupīšanas mērķus. Tiesību akta projektā paredzēts, ka dalībvalstīm līdz 2030.gadam kopīgi jāsamazina enerģijas patēriņš vismaz par 40% galīgajā enerģijas patēriņā un par 42,5% primārās enerģijas patēriņā.

Eiropas Komisija 2021.gada 14.jūlijā pieņēma tiesību aktu kopumu “Fit for 55”, ar ko spēkā esošie klimata un enerģētikas tiesību akti tiek pielāgoti ES mērķim līdz 2030.gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 55%. Viens no šī tiesību aktu kopuma elementiem ir arī Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārskatīšana.

Tiesību aktu kopums “Fit for 55” ietver arī Energoefektivitātes direktīvas pārstrādāšanu, lai paredzētu stingrākus enerģijas taupības mērķus un ļautu ES līdz 2030.gadam par 32,5% uzlabot energoefektivitāti. Pārstrādātā direktīva dalībvalstīm uzliks pienākumu teju divkāršot ikgadējos enerģijas ietaupījumus.