Visvaldis, Nameda, Ritvaldis, Ritums
Iesūti
Atpakaļ

Valdība atbalsta ieceri par minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšanu

Valdībā šodien tika atbalstīti grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā, kas paredz pārskatīt minimālos ienākumu sliekšņus.

Labklājības ministrijas (LM) izstrādātajā likumprojektā skaidrots, ka grozījumi nepieciešami, lai pilnībā noteiktu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta (VSNP) apmēru un nostiprinātu regulāru tā apmēra pārskatīšanu, lai veicinātu iedzīvotāju ar zemiem ienākumiem materiālās situācijas pastāvīgu uzlabošanos.

Labklājības ministre Evika Siliņa (JV) norādīja, ka minimālo ienākumu līmeņa reforma ir viena no galvenajām šī gada budžeta prioritātēm, lai atbalstītu trūcīgākos iedzīvotājus. Tas būs tiešs ieguvums iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, jo celsies gan mazākās pensijas, gan mājokļa pabalsts, gan garantētais minimālais ienākums. Minimālie ienākumu sliekšņi turpmāk arī mainīsies katru gadu, atbilstoši ienākumu mediānai, viņa skaidroja.

Līdz ar to likumprojekta mērķis ir noteikt VSNP apmērus procentuālā apmērā no aktuālās ienākumu mediānas, noapaļojot līdz veseliem eiro. Tāpat mērķis ir saglabāt nosacījumu, ka VSNP apmērus pārskata katra gada 1.janvārī, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē publicēto aktuālo minimālo ienākumu mediānu mēnesī. Ja pārskata gadā aktuālā minimālo ienākumu mediāna nemainās vai samazinās, minimālo ienākumu sliekšņi paliek iepriekš noteiktajā apmērā.

Ņemot vērā Oficiālajā statistikas portālā publicēto informāciju, 2020.gada ienākumu mediāna, kura ir par pamatu VSNP apmēru noteikšanai 2023.gadam, ir 626,57 eiro mēnesī. Savukārt ienākumu mediānas prognozes, nosakot VSNP apmēru 2024. un 2025.gadam ir 700,51 eiro 2024.gadam un 756,55 eiro 2025.gadam.

Minimālo ienākumu sliekšņu, tai skaitā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pārskatīšanas spēkā stāšanās ir noteikta ar 2023.gada 1.jūliju.

Plānots, ka minimālo ienākumu sliekšņi netiks pārskatīti, ja minimālo ienākumu mediāna pārskata gadā samazinās, lai neizveidotos situācija, ka jau tā ļoti zemie minimālie ienākumi trūcīgākajai iedzīvotāju daļai tiek samazināti. Sākot no 2024.gada, minimālo ienākumu sliekšņi tiks pārskatīti katra gada janvārī.

LM vērtējumā, likumprojekts atstās tiešu, pozitīvu ietekmi uz VSNP saņēmējiem, paaugstinot personu ikmēneša ienākumus, tādējādi stiprinot viņu finansiālo kapacitāti, mazinot nabadzību un sociālās atstumtību valstī.

Valdībā tika atbalstīti arī saistītie grozījumi likumā “Par sociālo drošību”. Tie paredz, ka no 2023.gada 1.jūlija minimālo ienākumu slieksnis nav zemāks par 20% no ienākumu mediānas.

Minimālo ienākumu sliekšņu apmēri, kas noteikti procentuālā apmērā no ienākumu mediānas, ir atšķirīgi dažādām sociālām grupām, tiem tiek piemēroti dažādi koeficienti, kā arī tā apmērs mainās atkarībā no tā, kāda ir cilvēkam noteiktā invaliditātes grupa, kā arī, vai cilvēks ar invaliditāti ir vai nav nodarbināts.

Plānots, ka minimālās vecuma pensijas un invaliditātes pensijas aprēķina bāze turpmāk būs 25% apmērā no ienākuma mediānas, personām ar invaliditāti no bērnības – 30% apmērā no ienākumu mediānas. Savukārt minimālās apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs katram bērnam no dzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai būs 25% apmērā no ienākumu mediānas, bērnam no septiņu gadu vecuma – 30% apmērā no ienākuma mediānas, to paredz grozījumi likumā “Par valsts pensijām”.

Savukārt līdz ar grozījumiem likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta bāzes apmēru pensijas vecumu sasniegušajiem, kuriem nav uzkrāts pietiekams darba stāžs vecuma pensijas piešķiršanai, un cilvēkiem ar III invaliditātes grupu palielinās no līdzšinējiem 109 līdz 125 eiro mēnesī (20% apmērā no ienākumu mediānas), savukārt cilvēkiem ar III invaliditātes grupu kopš bērnības – no līdzšinējiem 136 līdz 157 eiro mēnesī (25% apmērā no ienākumu mediānas).

Cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra aprēķinā tiek saglabāts nosacījums par koeficientu piemērošanu pie pabalsta bāzes apmēra un piemaksas veikšanu, ja cilvēks nav nodarbināts. Tāpat pabalsta apmērs apgādnieka zaudējuma gadījumā bērniem līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) tiks palielināts no 136 līdz 157 eiro mēnesī (25% apmērā no ienākumu mediānas), no septiņu gadu vecuma – no 163 līdz 188 eiro mēnesī (30% apmērā no ienākumu mediānas).