Atpakaļ

Ventspils pašvaldība vēlas atjaunot valdījuma tiesības uz brīvostas teritorijā esošo pašvaldības īpašumu

Š.g. 10. martā Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv tika publicēts raksts, kurā Brīvostas pārvalde izsaka pārmetumus Ventspils valstspilsētas pašvaldībai par vilcināšanos sakārtot jautājumu par brīvostas valdījumā nodotajām pašvaldības teritorijām.

Ventspils pašvaldība norāda, ka 2022.gada 10. februārī Saeima, neskatoties uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes iebildumiem un būtiskiem likumprojekta trūkumiem, pieņēma Satiksmes ministrijas virzītos grozījumus Ostu likumā. Ar šo likumu tika noteikts, ka Ventspils brīvostas valdījumā atrodas Ventspils valstspilsētas pašvaldības īpašums aptuveni 150 miljonu EUR vērtībā, tai skaitā visa pašvaldības zeme, kas atrodas brīvostas teritorijā.

Saistībā ar grozījumiem Ostu likumā, Ventspils valstspilsētas pašvadība 2022.gada augustā vērsās Satversmes tiesā un, izskatot Ventspils valstspilsētas pašvaldības pieteikumu par Ostu likuma un Ventspils brīvostas likuma neatbilstību Latvijas Republikas Satversmei un Eiropas vietējo pašvaldību hartai, Satversmes tiesa ir ierosinājusi lietu par Ventspils ostas pārvaldes reformu. Tāpat arī 2022. gada maijā, pēc divdesmit divu 13. Saeimas deputātu pieteikuma, Satversmes tiesa ierosināja lietu par Ostu likuma normām, kas paredz regulējumu attiecībā uz ostas teritorijā esošo pašvaldību nekustamo īpašumu.

Kā jau ierpiekš tika minēts, atbilstoši Ostu likuma regulējumam, Ventspils pašvaldības zemes gabali, kuri atrodas brīvostas teritorijā, atrodas Ventspils brīvostas pārvaldes valdījumā. Brīvostas pārvalde pauž neizpratni par Ventspils pašvaldības nekustamā īpašuma nodokla piemerošanu. Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ventspils brīvostas valdījumā esošai zemei nosaka likums “Par nekustamā īpašuma nodokli”, kas paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir persona, kuras tiesiskajā valdījumā ir nekustamais īpašums. Tādējādi atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli” pašvaldība Ventspils brīvostas pārvaldei š.g. sākumā nosūtīja paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par tās valdījumā nodotajiem zemes gabaliem.

Ventspils valstpilsētas pašvaldības interesēs ir atjaunot valdījuma tiesības uz visu pašvaldības īpašumu, kas atrodas brīvostas teritorijā. Ostu likuma grozījumu pieņemšanas rezultātā būtiski, prettiesiski un nesamērīgi ir ietekmēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansiālā autonomija un iespēja gūt ieņēmumus no sava īpašuma, kā arī tiesības pārvaldīt savu īpašumu un rīkoties ar to Ventspils iedzīvotāju interesēs.