Atpakaļ

Profesiju klasifikators papildināts ar vairākām Latvijas darba tirgū nepieciešamām profesijām

Otrdien valdība atbalstīja grozījumus “Noteikumos par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, papildinot Profesiju klasifikatoru ar vairākām Latvijas darba tirgū nepieciešamām profesijām.

Piemēram, lai risinātu kritisko cilvēkresursu trūkumu neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) sniegšanā, klasifikatorā iekļauta profesija “Operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs (ārstniecības atbalsta persona)”, jo operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāji, apgūstot speciāli izstrādātu mācību programmu, būs tiesīgi asistēt NMP dienesta brigādes ārstniecības personai neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā.

Vienlaikus, ņemot vērā situāciju darba tirgū, uzņēmumu un darba devēju organizāciju priekšlikumus, kā arī jau pieņemtos grozījumus citos normatīvajos aktos, Profesiju klasifikators ir papildināts ar tādām profesijām kā izmēģinājuma lidojumu inženieris, aerokosmiskais inženieris, medicīnas fizikas eksperts (radiācijas drošībā), būvju informācijas modelēšanas (BIM) vadītājs, BIM koordinators, BIM tehniķis, inženiersistēmu būvuzraugs, būvuzrauga palīgs, ministra biedrs, programmatūras risinājumu vadītājs, lietotāju saskarnes dizainers, lietotāju pieredzes dizainers, dūla.