Atpakaļ

Rīgā pašvaldības policija sāks apsekot skolām piegulošās teritorijas un jauniešu pulcēšanās vietas

No šodienas līdz 12.septembrim, Rīgas pašvaldības policija (RPP) pastiprināti veiks izglītības iestāžu un tām piegulošo teritoriju, bērnu un jauniešu iecienītu pulcēšanās vietu regulāru apsekošanu.

Balstoties risku analīzē un sadarbībā ar Valsts policiju, visā pilsētā RPP šajās vietās nodrošinās maksimālu policijas klātbūtni 1.septembrī visu diennakti.

Rīgas pašvaldība pilsētā rīkos dažādus tematiskos pasākumus bērniem un jauniešiem. Savukārt RPP arī izglītības iestādēs organizēs izglītojoša rakstura pasākumus bērniem un jauniešiem.

Publisko vietu uzraudzībā tiks iesaistītas ne tikai auto patruļas, bet papildus tiks organizētas velo patruļas, kājnieku patruļas, turklāt būtisku atbalstu patruļām sniegs arī RPP Video novērošanas centra darbinieki.

Tāpat pastiprināti tiks kontrolēta sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības noteikto prasību ievērošana pie izglītības iestādēm un to tuvumā. Kā katru gadu, notiks tirdzniecības vietu pārbaudes, veicot preventīvus pasākumus un nepieciešamības gadījumā veicot kontrolpirkumus.

Līdzīgi kā katru gadu, arī šogad RPP visa jaunā mācību gada laikā veiks preventīvus pasākumus nepilngadīgo personu aizsardzībā un likumpārkāpumu profilaksē, kā arī ikdienā pie izglītības iestādēm būs policijas stacionārās vai policijas auto patruļas.