Visvaldis, Nameda, Ritvaldis, Ritums
Iesūti
Atpakaļ

Aptauja: jaunā gada apņemšanās ir 42% aptaujāto iedzīvotāju

Kopumā 42% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju ir jaunā gada apņemšanās (jā – 19%, drīzāk jā – 23%). Biežākās apņemšanās ir palielināt sporta un fizisko aktivitāšu daudzumu (53,7%), veselīgāks uzturs (50%), vēlme lielāku uzmanību veltīt mentālajai veselībai un darba un atpūtas līdzsvaram (42,5%), kā arī tuviniekiem (42%), tā secināts BENU Aptiekas Stresa termometra datos, kas iegūti sadarbībā ar kompāniju GEMIUS, janvāra sākumā aptaujājot vairāk nekā 1600 respondentu.

53% aptaujāto jaunā gada apņemšanos nav (nē – 34%, drīzāk nē – 19%), bet vēl 5% konkrētu viedokli sniegt nevarēja. Starp izplatītākajām jaunā gada apņemšanām ir arī laika veltīšana saviem hobijiem (30,9%), izglītības vai jaunu zināšanu apguve (26,8%) un profesionālā izaugsme – jauns darbs, augstāks amats vai lielāka alga, bet vēl 3,6% sniedza citu atbildi.

Aptaujas dati liecina, ka biežāk jaunā gada apņemšanās ir sievietēm – viņu vidū tās ir 46% (jā – 19%, drīzāk jā – 27%), kamēr vīriešiem – 37% (jā – 19%, drīzāk jā – 18%). Jaungada apņemšos nav attiecīgi 50% sieviešu (nē – 31%, drīzāk nē – 19%) un 60% vīriešu (nē – 40%, drīzāk nē – 20%), bet vēl 5% sieviešu un 3% vīriešu konkrētu viedokli sniegt nevarēja. Sieviešu vidū trīs izplatītākās apņemšanās ir palielināt sporta un fizisko aktivitāšu daudzumu (57%), veselīgāks uzturs (56%) un vēlme lielāku uzmanību veltīt mentālajai veselībai un darba un atpūtas līdzsvaram (44%), kamēr vīrieši vēlas vairāk laika veltīt tuviniekiem (54%), vairāk nodarboties ar sportu un fiziskajām aktivitātēm (47%) un lielāku uzmanību pievērst savai mentālajai veselībai (39%).

Pēc ģimenē lietotās sarunvalodas jaunā gada apņemšanās biežāk ir latviešiem – viņu vidū pozitīvu atbildi uz šo jautājumu kopumā sniedza 44% (jā – 20%, drīzāk jā – 24%), kamēr krievvalodīgajiem šis rādītājs ir 22% (jā – 9%, drīzāk jā – 13%). Šādu apņemšanos nav 52% latviešu (nē – 32%, drīzāk nē – 20%) un 72% krievvalodīgo (nē – 57%, drīzāk nē – 15%), bet vēl 4% latviešu un 6% krievvalodīgo konkrētu viedokli sniegt nevarēja. Atšķirības parādās arī tajā, kādas ir TOP3 šī gada apņemšanās – latvieši šogad vēlas vairāk laika veltīt sportam un fiziskajām aktivitātēm (53%), veselīgāk ēst (52%) un vairāk rūpēties par savu mentālo veselību (42%), kamēr krievvalodīgajiem pirmajā vietā pārliecinoši ir apņemšanās vairāk sportot (76%), lielāku uzmanību veltīt mentālajai veselībai (63%) un vairāk laika veltīt tuvajiem cilvēkiem (53%).

Pēc apdzīvotās vietas tipa biežāk jaunā gada apņemšanās ir pilsētās dzīvojošajiem (izņemot Rīgu) – uz šo jautājumu pozitīvu atbildi sniedza 45% (jā – 22%, drīzāk jā – 23%), Rīgā dzīvojošajiem šis rādītājs ir 42% (jā – 17%, drīzāk jā – 25%), bet lauku iedzīvotāju vidū – 36% (jā – 16%, drīzāk jā – 20%). Tāpat lauku iedzīvotāji biežāk norādījuši, ka viņiem nekādu jaunā gada apņemšanos nav – viņu vidū šādu atbildi sniedza 58% (nē – 40%, drīzāk nē – 18%), Rīgā dzīvojošajiem šis rādītājs ir 55% (nē – 33%, drīzāk nē – 22%), bet citās pilsētās mītošajiem – 50% (nē – 33%, drīzāk nē – 17%). Tikmēr vēl 6% lauku iedzīvotāju, 3% rīdzinieku un 5% citās pilsētās dzīvojošo konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Aptauja veikta sadarbībā ar interneta pētījumu kompāniju GEMIUS, no 12. līdz 13.janvārim aptaujājot 1610 respondentus.