Atpakaļ

Ar Ventspils Digitālā centra izstrādātu informācijas sistēmu valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros iedzīvotājiem sniegti vairāk kā 1 000 000 pakalpojumu

Kopš 2015.gada 21.oktobra, kad pirmajos valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) iedzīvotājiem tika uzsākta pakalpojumu sniegšana, iedzīvotājiem sniegti vairāk kā 1 000 000 valsts pārvaldes pakalpojumu. Laikā, kad aizvien vairāk valsts pārvaldes iestādes samazina savu filiāļu skaitu un strauji pieaug tikai elektroniski pieejamo pakalpojumu skaits, iedzīvotājiem kļūst aizvien grūtāk saņemt klātienes konsultācijas, atbalstu elektronisko pakalpojumu izmantošanā, it īpaši gadījumos, kad pakalpojumu saņemšanai ir nepieciešams uzrādīt dokumentus, kas iedzīvotājam ir tikai papīra formā.

Nolūkā nodrošināt pieejamu un personalizētu pakalpojumu sniegšanu, pakārtojoties integrētai iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzību atrisināšanai, publisko pakalpojumu vides pilnveides plānā noteikts, ka pakalpojumu organizācijai un sniegšanas procesiem jātiek pāri iestāžu administratīvo kompetenču robežām, valdība lēma izveidot vienotu valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru tīklu. Ņemot vērā Ventspils valstspilsētas pašvaldības sasniegumus publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izstrādē, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija aicināja Ventspils valstspilsētas pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros ieviest Ventspils Digitālā centra izstrādāto informācijas sistēmu.

Pašlaik valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri darbojas 35 pašvaldībās, kopā 154 vietās, kur iedzīvotājiem ir iespējams saņemt dažādus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta un citu iestāžu pakalpojumus, kā arī palīdzību un konsultācijas portālā Latvija.lv pieejamo elektronisko valsts pārvaldes pakalpojumu izmantošanā.

Nākotnē tiek plānots valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu paplašināt, katrā pagastā izveidojot vismaz vienu vienotie klientu apkalpošanas centru. Tāpat tiek plānots izveidot iespēju valsts pārvaldes pakalpojumus saņemt attālināti, videozvana veidā, nodrošinot iedzīvotājiem drošu un ērtu vidi, kā arī samazinot valsts pārvaldes izdevumus pakalpojumu sniegšanai.

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru adreses un kontaktinformāciju iespējams apskatīt šeit: https://www.pakalpojumucentri.lv/vpvkac.