Atpakaļ

Atsevišķiem būvniecības veidiem krasta kāpu aizsargjoslā turpmāk nebūs jāveic sākotnējais izvērtējums

Atsevišķiem būvniecības veidiem, kas nerada būtisku ietekmi uz vidi, krasta kāpu aizsargjoslā turpmāk nebūs jāveic sākotnējais izvērtējums, paredz šodien valdībā atbalstītais likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” grozījumu projekts.

Plānots, ka sākotnējais izvērtējums nebūs jāveic esošu ēku vai būvju restaurācijai un atjaunošanai, nemainot lietošanas veidu, un esošu ēku vai būvju pārbūvei, nemainot būves vai tās daļas apjomu un nemainot lietošanas veidu, ja tām ir nodrošināta piekļuve.

Bez sākotnējā izvērtējuma varēs iztikt arī sezonas būves pludmalē pilsētās un ciemos, ja attiecīgajam pludmales posmam ir nodrošināta piekļuve, pludmales labiekārtošanas elementi un atsevišķi labiekārtojuma elementi, kas atrodas publiskajā ārtelpā pilsētās un ciemos.

Sākotnējais izvērtējums nebūs vajadzīgs ne vairāk kā divu metru platu gājēju ceļu ar mīksto segumu vai koka dēļiem būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai.

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”” paredz saskaņot likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Aizsargjoslu likuma normas par sākotnējo izvērtējumu būvniecībai krasta kāpu aizsargjoslā.

Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” tiek papildināts nosakot, ka sākotnējais izvērtējums būvniecībai krasta kāpu aizsargjoslā jāveic Aizsargjoslu likumā noteiktajos gadījumos. Tādējādi tiks novērstas pretrunas starp abiem minētajiem likumiem, un ierobežojumi, kas attiecas uz krasta kāpu aizsargjoslu, noteikti vienā likumā – Aizsargjoslu likumā.

Plānots, ka grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” stāsies spēkā vienlaikus ar grozījumiem Aizsargjoslu likumā, un tas varētu notiks šā gada 1.maijā.

Lai likuma grozījumi varētu stāties spēkā, tos vēl būs jāpieņem Saeimai.