Atpakaļ

Dabas resursu nodokļa pieauguma ietekmē mainās atkritumu apsaimniekošanas maksa SIA “AAS “Piejūra”, CSA poligonā “Janvārs”

No 2023. gada 1. janvāra  mainās atkritumu apsaimniekošanas maksa, kas pamatota ar valstī apstiprinātajām dabas resursu nodokļa (DRN) izmaiņām, kas iekļautas Dabas resursu nodokļa likumā 2020. gada 23. novembrī. Dabas resursu nodokļa likums paredz, ka turpmākajos gados tiks pakāpeniski palielināta DRN likme. Tās paaugstināšanās ietekmēs arī maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Paaugstinoties DRN likmei, tā attiecīgi ietekmē arī atkritumu apsaimniekošanas kopējo maksu, jo viena no būtiskām maksas komponentēm ir atkritumu nodošanas izmaksas atkritumu poligonos. 2021. gadā DRN likme par nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā bija 65,00 EUR/t,  no 2022. gada likme pieauga līdz 80,00 EUR/t, bet no 2023.gada – 95,00 EUR/t.

SIA AAS “Piejūra” aicina iedzīvotājus pārskatīt savus atkritumu izmešanas paradumus un izmantot dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru – dalītās vākšanas konteinerus, šķirošanas pārkraušanas staciju Dienvidu ielā 1, kā arī dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu privātmājām Tukumā . Savukārt, iestādes un uzņēmumi Tukuma pilsētā ir aicināti pieteikties bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) pilotprojektam. BNA savākšanas maksa ir 80% no nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanas maksas. Tās ir galvenās darbības, kas turpmāk ļaus samazināt ikmēneša maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu.