Maksis, Maksims, Raivis, Raivo
Iesūti
Atpakaļ

Dienvidkurzemes novada pašvaldība sadalīs 100 000 eiro daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Dienvidkurzemes novada pašvaldība sadalīs 100 000 eiro daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, informēja pašvaldībā.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības daļa izsludina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtojuma konkursu ar mērķi mudināt iedzīvotājus līdzdarboties savas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas pasākumu īstenošanā.

Šovasar domes sēdē tika apstiprināti konkursa saistošie noteikumi un tie paredz, ka viena konkursa projekta pieteikuma īstenošanai pieejamais līdzfinansējums ir ne vairāk kā 7000 eiro, ja labuma guvējs ir viena daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, un ne vairāk kā 16 000 eiro, ja labuma guvējs ir divas vai vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt pretendents vai pretendentu apvienība, kuru daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platība ir vismaz 150 kvadrātmetri un kuru daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienam dzīvokļu īpašniekam pieder ne vairāk kā 25% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita.

Finansējumu varēs saņemt tad, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo dzīvokļu skaits nepārsniedz 25% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita.

Pretendentiem ir jābūt pietiekamiem finanšu resursiem projekta īstenošanai, nodrošinot pašfinansējuma daļu.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz šā gada 28.novembrim.