Atpakaļ

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs ‘’Brīnumiņš’’ īsteno projektu, kura ietvaros sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bezmaksas tiks nodrošināti arī Tukuma novada bērniem

Šī gada oktobrī Ģimeņu un bērnu attīstības centrs ‘’Brīnumiņš’’ uzsāk Eiropas sociāla fonda atbalstītā projekta ‘’Palīdzi man izdarīt pašam’’ īstenošanu, projekta Nr. 9.2.2.3/22/A/006.

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, kā arī veicināt ilgtspējīgu ĢBAC “Brīnumiņš” dienas aprūpes centra darbību, nodrošinot kvalitatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību tuvu dzīvesvietai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenē no Talsu un Tukuma novadiem.

Projekta īstenošanas laikā plānots nodrošināt vispusīgus sociālas rehabilitācijas pakalpojumus 58 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 35 šo bērnu likumiskajiem pārstāvjiem. Kopā, projekta īstenošanas laikā, plānots nodrošināt 2023 nodarbības pie dažādiem speciālistiem, tādējādi veicinot mērķgrupas ikdienas prasmju, funkcionālo spēju un dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Projekta ietvaros 58 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks nodrošināti sekojoši sociālās rehabilitācijas pakalpojumi: fizioterapija, hidroterapija, mūzikas terapija, kanisterapija, silto smilšu nodarbības, Montessori nodarbības, logopēda un audiologopēda nodarbības.

Savukārt, 35 bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuvecākiem plānots nodrošināt sekojošus pakalpojumus: psihologa konsultācijas, fizioterapiju, hidroterapiju un atbalsta grupas.

Projekta rezultātā būs iespējams palielināt ĢBAC ‘’Brīnumiņš’’ sniegto pakalpojumu apjomu, tādējādi mazinot esošās rindas uz pakalpojumu saņemšanu, turklāt projekts dos iespēju pakalpojumus saņemt arī bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuvecākiem. Līdz šim sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Centrā bez maksas varēja saņemt tikai bērni ar funkcionālajiem traucējumiem no Talsu novada.

Īstenojot projektu ‘’Palīdzi man izdarīt pašam’’ sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bezmaksas tiks nodrošināti arī Tukuma novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Projekta sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Projekta īstenošanas laiks: 20.10.2022. – 31.12.2023.

Projekta plānotās kopējās izmaksas un kopējās attiecināmās izmaksas: 232324,64 EUR.