Atpakaļ

Kuldīgas novadā suminās goda novadnieci un 10 goda balvu saņēmējus

Kuldīgas novada domes deputāti 31. marta domes sēdē nolēma sumināt Marutu Rozīti kā Goda novadnieci un piešķirt Kuldīgas novada Goda balvas 10 cilvēkiem. Apbalvojumus pasniegs svinīgā pasākumā 4. maijā, ko Kuldīgas novada pašvaldība rīkos par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 32. gadskārtai.

Kuldīgas novada augstāko apbalvojumu Goda novadnieks par sevišķi nozīmīgu ieguldījumu un īpašiem nopelniem Kuldīgas novada labā pasniegs pirmoreiz. To piešķirs E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas ilggadējai direktorei, koru “Cantus” un “Ventava” mākslinieciskajai vadītājai Marutai Rozītei par mūža ieguldījumu kultūras darbā.

Kuldīgas novada Goda balvu, ko piešķir par īpašiem nopelniem politikā, tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, izglītībā, kultūrā, sportā, valsts pārvaldes, aizsardzības un citās jomās, kā arī par citiem nozīmīgiem nopelniem, kas saistīti ar Kuldīgas novada attīstību un sabiedriskās nozīmības palielināšanu, 4. maijā saņems:

1. uzņēmējs Kaspars Bergmanis – par ieguldījumu Kuldīgas novada uzņēmējdarbības attīstībā;
2. ilggadējā Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dace Grāvele – par profesionālu darbu novada iedzīvotāju labā;
3. Kuldīgas novada domes deputāte Daiga Kalniņa – par ieguldīto darbu bijušā Alsungas novada attīstībā;
4. SIA “Kuldīgas slimnīca” Rehabilitācijas nodaļas ergoterapeite Selga Kancāne – par teicamu darbu veselības aprūpē;
5. Skrundas valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja, Kuldīgas novada sporta skolas trenere Rudīte Kronlaka – par godprātīgu un atbildīgu darbu iedzīvotāju labā;
6. SIA “Stiga RM” īpašnieks Andris Ramoliņš – par ieguldīto darbu Kuldīgas novada uzņēmējdarbības attīstībā;
7. Kuldīgas novada domes deputāte Loreta Robežniece – par ieguldīto darbu bijušā Skrundas novada attīstībā;
8. Kuldīgas 2. vidusskolas pedagogs, riteņbraucējs Arvis Sprude – par Kuldīgas vārda popularizēšanu pasaulē;
9. Tet.lv attīstības vadītājs, SIA “Hot Code” vadītājs Kristaps Vītoliņš – par ieguldīto darbu Alsungas viedā ciema attīstībā;
10. ģimenes ārste Inese Zīle – par profesionālu darbu iedzīvotāju veselības aizsardzībā.