Atpakaļ

Liepājā darbību uzsāk NVO izaugsmes inkubators

Līdz ar atklāšanas pasākumu 28. martā, Liepājā darbību uzsāk pašvaldības īstenotais NVO izaugsmes inkubatora izmēģinājuma projekts, kurā apstiprināta 11 organizāciju dalība. Projekta mērķis ir stiprināt Liepājā esošo nevalstisko organizāciju (NVO) kapacitāti un veicināt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību dažādos pilsētai būtiskos attīstības procesos.

Dalībai NVO izaugsmes inkubatoram tika saņemti 17 organizāciju pieteikumi. Izvērtējot organizāciju pieteikumus projekta mērķim un atlases kritērijiem, tika izvēlētas 11 organizācijas piecās prioritārajās jomās: 1) kultūra, 2)  IT, digitalizācija un uzņēmējdarbības veicināšana, 3) vide, pilsētvide un kopienu attīstība, 4) bērni un jaunieši un 5) sociālā un veselības joma.

 “Nevalstiskās organizācijas ir nozīmīgs, taču līdz šim ne līdz galam novērtēts iespēju resurss. Esmu gandarīts, ka Liepājas pašvaldībai ir izdevies spert milzīgu soli uz priekšu un izveidot NVO izaugsmes inkubatoru, kas galvenokārt būs atbalsts tām organizācijām, kas ir gatavas piesaistīt finansējumu apjomīgai, kvalitatīvai un nepārtrauktai savas mērķa grupas apkalpošanai. Kāpēc mums ir nepieciešami aktīvi NVO un to līderi? Jo NVO līderi ir tuvāk sabiedrībai, viņi precīzāk zina tās vajadzības un var efektīvāk reaģēt,” norādīja Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga.

Bērnu un jauniešu nozarē apstiprinātas biedrības “House of Hope” un “Keep The Change”. IT, digitalizāciju un uzņēmējdarbības veicināšanu pārstāvēs “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju klasteris” un “Liepājas tehnoloģiju klasteris”. Kultūras jomā uzņemtas biedrības “kultūrBĀKA” un “FOTAST”. Sociālajā un veselības jomā uzņemts nodibinājums “Centra MARTA Liepājas nodibinājums”, “Sociālā atbalsta un izglītības fonds”, un biedrība “Patvērums ģimenei”. Savukārt vides, pilsētvides un kopienu attīstības jomu pārstāvēs biedrības “Liepājas Restaurācijas biedrība” un “Radi Vidi Pats”.

Atklāšanas pasākums vienlaicīgi bija arī pirmā NVO izaugsmes inkubatora nodarbība, kurā organizāciju pārstāvjiem trīs minūšu prezentācijā bija jāiepazīstina klātesošie ar pārstāvētās organizācijas mērķiem un aktivitātēm, galvenajiem izaicinājumiem, motivāciju un gaidām, piedaloties projektā.

Inkubācijas cikla laikā, kas norisināsies līdz 30. jūnijam, paredzēts veikt padziļinātu organizāciju darbības analīzi, nodrošināt mentoru un nozares profesionāļu konsultācijas, apzināt iespējamos finansējuma avotus un sniegt praktisku palīdzību projektu pieteikumu sagatavošanā. NVO izaugsmes inkubatora norises laikā tiks īstenotas arī trīs visu dalībnieku kopīgas tikšanās. Papildu finansiālo iespēju stiprināšanai NVO saņems arī ieteikumus savas darbības stiprināšanai un ilgtspējai, tostarp, kā pozicionēt savu darbību un informēt par to plašāku sabiedrību, domubiedrus un atbalstītājus. Liepājas pašvaldības sadarbības partneri NVO izaugsmes inkubatora izmēģinājumprojekta īstenošanā ir biedrības “NEXT” un “Impact Hub”.

NVO izaugsmes inkubators tiek veidots, lai sniegtu atbalstu Liepājas NVO, stiprinātu nevalstisko sektoru Liepājā un veidotu nozīmīgu attīstības platformu profesionālai un ilgtspējīgai izaugsmei.

Saskaņā  ar “Lursoft” datiem Liepājā 2022. gadā reģistrētas 1 174 biedrības, 41% jeb 478 biedrības ir saistītas ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, 59% jeb 696 biedrības darbojas citās jomās. No minētajām 696 biedrībām tikai 12% ir ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas liecina par organizācijas spēju nodrošināt biedrības vai nodibinājuma tekošos izdevumus. 88% NVO darbojas uz ziedojumu, dotāciju un projektu pamata, kas bieži rada grūtības biedrībām būt pašpietiekamām situācijās, kad ziedojumi, dotācijas vai projekti nav pieejami.