Atpakaļ

“Liepājas enerģija” aicina klientus veikt siltumapgādes sistēmas ikgadējo pārbaudi

Lai kvalitatīvi sagatavotos jaunajai apkures sezonai un savlaicīgi atklātu iespējamās bojājumu vietas siltumtīklos, uzņēmums aicina siltumenerģijas lietotājus vai to deleģētos pārstāvjus veikt siltumapgādes sistēmas ikgadējo pārbaudi.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 23.3. punktu, siltumenerģijas lietotājam reizi gadā, saskaņojot ar piegādātāju, ir jāveic siltumtīklu, siltumpunktu, apkures, ventilācijas un karstā ūdens apgādes sistēmu vispārējo pārbaudi un hidrauliskās pārbaudes.

Uzņēmums aicina pirms kārtējās apkures sezonas sākšanās savlaicīgi veikt minētās pārbaudes, iepriekš to saskaņojot ar SIA “Liepājas enerģija”, zvanot uz tālruņa numuriem 63429160 vai 63425689, vai arī sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi info@liepajasenergija.lv ar norādi “Hidrauliskā pārbaude (objekta adrese)”.

Sazinoties ar uzņēmumu, lūdzam identificēt pārbaudes pieteicēju un nosaukt ēkas adresi, kā arī vēlamos pārbaudes laikus. Ja ir vairāki pārbaudāmie objekti, lūdzam sūtīt informāciju uz e-pasta adresi info@liepajasenergija.lv.

Informējam, ka uzņēmumam ir tiesības pārtraukt siltumenerģijas piegādi, ja nav veikta ikgadējā iekšējo siltumtīklu hidrauliskā pārbaude, vai atkārtota pārbaude, kā arī, ja konstatēti bojājumi.

Gatavojoties jaunajai apkures sezonai, arī uzņēmums turpina veikt siltumenerģijas ražošanas iekārtu tehnisko apkopi, kā arī aktīvi strādā, lai centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgtu jaunus klientus. Kopumā šogad plānots izbūvēt centralizētās siltumtrases 1400 metru garumā dažādos pilsētas mikrorajonos, pieslēdzot 22 jaunus klientus ar kopējo plānoto slodzi 3,50 MW.