Maksis, Maksims, Raivis, Raivo
Iesūti
Atpakaļ

Liepājas Neredzīgo biedrībā tiek veicināta attīstība un izaugsme

Liepājas Neredzīgo biedrība aktīvi strādā, lai rūpētos par saviem līdzcilvēkiem. No šī gada 1.marta līdz 2024.gada 31.oktobrim tiks īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekts “Sadarbībā- top labo darbu augļi” 2023.LV/NVOF/MAC/012/38 kura mērķis ir stiprināt Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieku un brīvprātīgo kapacitāti un veiktspēju vērtīgai organizācijas attīstībai un izaugsmei, kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai, jo komandā ir spēks un kopā mēs varam vairāk palīdzēt līdzcilvēkiem. Projekta laikā veicināsim arī sociālo atbildību, sadarbību un solidaritāti sabiedrībā, lai piedalītos cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes celšanā un interešu aizstāvībā.

Projekta laikā tiks veiktas dažādas aktivitātes:

• Latviešu pirts tradīciju pamat zināšanu un pamat prasmju apguve sociālai rehabilitācijai un veselības uzlabošanai cilvēkiem ar invaliditāti. Jauno pirtnieku un darbinieku izglītošana rīkojot seminārus “Emocionālā inteliģence kā instruments ar invaliditāti sociālai iekļaušanai sabiedrībā”.

• Veicināsim aktīvas atpūtas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā “Dvēseles veldzes dārzs”, kurā interesenti varēs visu projekta periodu saņemts pirts procedūras, iespēju izkarsēties kublā, laivot, un peldēties dīķī.

• Organizēsim informatīvi izzinošas ekskursijas sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā “Dvēseles veldzes dārzs”, Ziemupē, divām lielām mērķa grupām:

Cilvēkiem ar invaliditāti kopā ar asistentu vai aprūpētāju

Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centru audzēkņiem kopā ar atbalsta personu

• Rīkosim diskusiju ar valsts un pašvaldības pārstāvjiem “Sabiedrības veicināšana kopīgu mērķu sasniegšanai” kā arī “Sociālo pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti un viņu atbalstu personām”.

• Nostiprināsim darbinieku un brīvprātīgo zināšanas seminārā “Kā strādāt ar bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem. ” Kā arī nostiprināsim darbinieku kapacitāti saliedētības pasākumā un pieredzes apmaiņas braucienā.

Lai saņemtu informāciju par Liepājas Neredzīgo biedrībā plānotajām aktivitātēm tekošā mēneša garumā, ikviens interesents laipni aicināts uz vietas biedrībā, saņemt informatīvo materiālu/flaeri, kā arī plašāk uzzinātu par aktivitātēm sekojot līdzi Liepājas Neredzīgo biedrības mājas lapā www.redzigaismu.lv.

_______________

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.