Visvaldis, Nameda, Ritvaldis, Ritums
Iesūti
Atpakaļ

Mājsaimniecībām ar sašķidrinātās naftas gāzes vai dīzeļdegvielas apkuri būs pieejams valsts atbalsts

Saistībā ar energoresursu cenu pieaugumu, 2023. gada 17. janvāra Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Klimata un enerģētikas ministrijas likumprojekts, kas paredz sašķidrinātās naftas gāzes izmaksu un marķētās dīzeļdegvielas izmaksu pieauguma daļēju kompensāciju. Atbalstam varēs pieteikties (iesniegumu pieņemšanas termiņš vēl tiks precizēts valstiskā līmenī), izmantojot e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv vai klātienē valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros un pilsētu un pagastu pārvaldēs. 

Sašķidrinātās naftas gāzes izmaksu un marķētās dīzeļdegvielas izmaksu pieaugumu kompensē 50% apmērā virs noteiktā sliekšņa, kas ir līdzvērtīgs siltumenerģijas vidējam tarifam iepriekšējā apkures sezonā – 70 eiro/MWh. Izmaksu pieaugumu kompensācija paredzēta līdz paredzamajiem cenas griestiem, bet ne vairāk kā noteiktu apjomu, kas ir pietiekams vienas mājsaimniecības siltumapgādes nodrošināšanai.

Sašķidrinātās naftas gāzes (propāna–butāna gāze) izmaksu pieaugumu kompensē līdz 1 tonnai sašķidrinātās naftas gāzes, ja izmaksas pārsniedz 0,91 eiro/kg, bet ne vairāk kā 1,29 eiro/kg.

Marķētās dīzeļdegvielas (dīzeļdegviela) izmaksu pieaugumu kompensē līdz 4000 litru marķētās dīzeļdegvielas, ja izmaksas pārsniedz 0,69 eiro par litru, bet ne vairāk kā 2,01 euro par litru.

Tāpat kā citos atbalsta maksājumos kompensācijas maksā iekļauts PVN.

Mājsaimniecības lietotājs, kurš ir iegādājies propāna–butāna gāzi vai dīzeļdegvielu, sākot no 2022. gada 1. maija līdz šī gada 30. aprīlim, ar maksājumu attaisnojošiem dokumentiem vēršas pašvaldībā, kas pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu. Savukārt valsts atmaksā šo kompensāciju pašvaldībai.

Pašvaldība atgādina, ka joprojām mājsaimniecībām, kuras no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim mājokļa apkurē izmantos granulas, briketes vai malku, kā arī mājsaimniecībām, kuras laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim mājokļa apkurē izmanto elektroenerģiju, nepieciešams iesniegt pašvaldībai iesniegumu. Iesniegumu iespējams aizpildīt šajā pašvaldību pakalpojumu portālā www.ePakalpojumi.lv vai arī klātienē pašvaldībā.

Iesniegumu iesniedz mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks, īrnieks vai tiesiskais valdītājs, tajā skaitā pilnvarota persona (piemēram, apsaimniekotājs vai biedrības priekšsēdētājs) ne biežāk kā reizi mēnesī katram apkures veidam.

Personai iespējams pieprasīt atbalstu par vairākiem mājokļiem. Par katru mājokli vai katru kurināmā veidu iesniedzot atsevišķu iesniegumu.

Pieteikties atbalstam arī turpmāk var gan izmantojot e-pakalpojumu portālu www.epakalpojumi.lv, gan arī klātienē Talsos (Kareivju ielā 7, 2. korpusā, 212. kabinetā, tālrunis informācijai 20289398), valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Mērsragā, Rojā un Dundagā, pilsētu un pagastu pārvaldēs, kur deklarēta dzīves vai īpašuma atrašanās vieta.