Atpakaļ

Martā pieaugs ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi SIA „Talsu ūdens” darbības zonā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi vēl pērn SIA „Talsu ūdens” iesniegtos ūdenssaimniecības tarifu aprēķinus. Iedzīvotājiem, kuri izmanto uzņēmuma nodrošināto ūdensapgādi un kanalizāciju, jaunais tarifs tiks piemērots no 1. marta. Savukārt no 1. maija atkal gaidāmas tarifu izmaiņas, ko ietekmēs līdz šim piemērotais maksas samazinājums par patērēto elektroenerģiju, ko šobrīd paredz Energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu likums.

Aktualizētu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķinu SIA „Talsu ūdens” SPRK iesniedza pagājušā gada 20. oktobrī, savukārt decembrī un janvārī – papildu informāciju, izmaksas pamatojošus dokumentus un precizētu tarifa projektu.

No 1. marta līdz 30. aprīlim SIA „Talsu ūdens” sniegtais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,58 eiro par kubikmetru (bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs būs 3,05 eiro par kubikmetru (bez PVN).

Savukārt no 1. maija uzņēmuma darbības zonā ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,69 eiro par kubikmetru (bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 3,35 eiro par kubikmetru (bez PVN).

Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar SPRK ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, SPRK atzinusi, ka tas ir pamatots un aprēķināts atbilstoši uzņēmuma ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksām.